HomeTransitieEnergiebesparing‘Industrie kan eenvoudig 16 procent gas besparen’

‘Industrie kan eenvoudig 16 procent gas besparen’

Door op verschillende manieren zuiniger met energie om te gaan, kan de Nederlandse industrie structureel zo’n 1,5 miljard m3 aardgas per jaar besparen. Dat is 16% van het totale gasverbruik van de industrie. Dit blijkt uit onderzoek door Berenschot, in opdracht van Natuur & Milieu. 

De industrie neemt ongeveer dertig procent van het totale gasverbruik in Nederland. De chemische industrie – in het bijzonder de kunstmestproducenten – is daarbinnen de grootverbruiker, blijkt uit de analyse van Berenschot. Er zijn diverse mogelijkheden om snel het aardgasverbruik van de industrie te verminderen, zonder dat ingrijpende aanpassingen in het productieproces. Bedrijven laten die kans nu vaak nog liggen en verzaken voor een belangrijk deel hun wettelijke energiebesparingsplicht, stelt Natuur & Milieu. Eenvoudige ingrepen zijn bijvoorbeeld hergebruik van warmte en isolatie. Rob van Tilburg van Natuur & Milieu: ‘Het is echt laaghangend fruit. Bovendien is het in het kader van de uitgebreide energiebesparingswetgeving vanaf volgend jaar voor alle bedrijven verplicht.’

Bewijslast

Het onderzoek verschijnt daags voor de publicatie van de jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning van het PBL. Natuur & Milieu verwacht dat het kabinet ook dit jaar achterloopt met behalen van de klimaatdoelen.

Per 1 januari wordt de bestaande energiebesparingsplicht die al voor kleine bedrijven bestaat uitgebreid naar  grote bedrijven. Van Tilburg: ‘Dat is een goede eerste stap, want door die uitzondering is er veel energie verloren gegaan. Maar is meer nodig, omdat handhaving complex blijft. Wij pleiten daarom voor een striktere energiebesparingsplicht met strengere normen. Verleg daarbij de bewijslast naar de bedrijven zelf. Dat betekent dat alle maatregelen genomen moet worden en een bedrijf zelf met argumenten moet komen wanneer het dit niet doet. Daarnaast helpt het als bedrijven kennis en best practices delen. De overheid kan dit faciliteren.’

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl