HomeArchiefIndustriële CO2-emissies stijgen weer

Industriële CO2-emissies stijgen weer

In Nederland steeg in 2021 de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)  met 0,03 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee stokt de daling van de CO2-uitstoot voor het eerst in zes jaar. In 2020 daalde de uitstoot nog met 11,5 procent.

De CO2 emissies in 2021 zijn met 74,1 miljoen ton (Mton) nog wel lager dan de 83,7 megaton in 2019, voordat de coronacrisis begon. De 343 bedrijven die onder het ETS vallen, zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Kolencentrales

De CO2-uitstoot van de vier Nederlandse kolencentrales nam in 2021 met 69 procent toe in vergelijking met 2020. De uitstoot van de grootste kolencentrale van Nederland, de RWE centrale in Eemshaven, is zelfs meer dan verdubbeld. Waar de centrale in 2020 nog van 2,5 megaton CO2 uitstootte, nam de uitstoot toe tot 5,3 megaton in 2021. In totaal stootten de kolencentrales 11,6 megaton CO2 uit in 2021 en waren daarmee verantwoordelijk voor zeven procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

De uitstoot van veel gascentrales daalde juist aanzienlijk waardoor de uitstoot van de energiesector nagenoeg gelijk bleef ten opzichte van 2020.

Biomassa

Gelijktijdig met de forse stijging van steenkool is het gebruik van biomassa in de kolencentrales met ruim 38 procent  toegenomen in 2021. De hoeveelheid energie die daarmee werd opgewekt, is genoeg om bijna zes miljoen huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien.

In 2021 werd er voor 7,6 megaton CO2 uitgestoten door het verbranden van biomassa in ETS-installaties. 2021 is het eerste jaar dat ETS-installaties deze uitstoot moeten monitoren en rapporteren.

Duurzaamheidscriteria

De CO2 die vrijkomt bij het verbranden van biomassa wordt binnen het EU ETS gezien als klimaatneutraal. En dus hoeven bedrijven niet te betalen voor deze uitstoot. Vanaf 2023 geldt dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat de biomassa die ze verstoken voldoet aan Europese duurzaamheidscriteria. Als de biomassa die ze verstoken niet voldoet aan de criteria, moeten bedrijven wel betalen voor de CO2-uitstoot. Voor de biomassa die wordt bijgestookt in Nederlandse kolencentrales gelden al wel strenge duurzaamheidseisen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl