HomeChemieIneos brengt effecten stikstof-uitstoot Project One voor Natura-2000 gebieden in kaart
ineos Antwerp Lillo

Ineos brengt effecten stikstof-uitstoot Project One voor Natura-2000 gebieden in kaart

Ineos heeft een verzoek tot wijziging van de vergunningsaanvraag voor Project ONE ingediend. De omgevingsvergunning voor de nieuwe ethaankraker die het bedrijf in de Antwerpse haven wil bouwen werd op 20 juli van dit jaar vernietigd. Ruim een jaar eerder was deze aan het bedrijf toegekend.

De wijziging in de aanvraag richt zich op een aanvulling van de passende beoordeling voor de Vlaamse en Nederlandse Natura 2000-gebieden. De rechter behandelde in juli het vernietigingsverzoek van de Provincie Noord-Brabant. Het ging toen om het natuurgebied Brabantse Wal. De Provincie vond dat het project was vergund zonder dat de effecten van de stikstof-uitstoot en depositie voldoende waren onderzocht. De rechter gaf de Provincie gelijk en de bouw van Project One werd stilgelegd.

Niet evidente omstandigheden

Ineos zegt nu ‘grondig werk gemaakt te hebben van de opmerkingen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in niet-evidente omstandigheden bij gebrek aan referentievoorbeelden voor de opmaak van een passende beoordeling.’ Concreet betreft het een aanvulling van de passende beoordeling voor de Vlaamse en Nederlandse Natura 2000-gebieden en een aanvulling van de verscherpte natuurtoets. Het bedrijf baseerde zich bij haar onderzoek op wetenschappelijke inzichten en presenteerde een uitgebreide beoordeling. In België klinkt al langer de roep om een referentiekader voor de stikstofuitstoot om duidelijkheid te bieden aan ondernemingen.

Gedetailleerde analyse

Ineos geeft aan dat het door een combinatie van ‘best beschikbare technieken’ een effectieve reductie van 74 procent van de NOx emissies kan realiseren. Met haar gewijzigde passende beoordeling stelt het bedrijf dat de stikstofdeposities niet zullen leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken in de betreffende Natura 2000-gebieden in Vlaanderen en Nederland.

Ineos heeft een meer gedetailleerde analyse uitgevoerd, door de individuele habitattypes, alsook alle individuele soorten te evalueren voor de gevoeligheid voor stikstofneerslag. De onderneming onderzocht ruim vijftig habitats en meer dan 65 soorten individueel. Het bedrijf deed dit voor alle Speciale Beschermingszones (SBZ) in Vlaanderen en Nederland evenals de VEN-gebieden die geïdentificeerd werden in het Milieueffectenrapport. Ineos werkte voor dit onderzoek samen met Arcadis België en Arcadis Nederland.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen beval in haar beslissing de Vlaamse Regering om binnen zes maanden een nieuw besluit te nemen. Ineos zegt de beslissing van het Vlaamse Gewest ‘met vertrouwen af te wachten’.

Natuurgebied Brabantse Wal zorgt voor vernietiging omgevingsvergunning Project One

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl