HomeArchiefING: 13 biljoen investeringen in wind- en zonne-energie

ING: 13 biljoen investeringen in wind- en zonne-energie

De energietransitie naar een koolstofarme economie zou de vraag naar zonne- en windenergie meer dan verdubbelen tot 2050. Om de huidige 27 duizend terawatturen op te krikken tot 57 duizend terawattuur, zijn volgens een rapport van het ING Economisch Bureau investeringen van 13 biljoen dollar nodig. Daarmee zou de gewenste vermindering van de CO2-uitstoot met 64 procent haalbaar zijn.

ING verwacht dat de vraag naar energie de komende decennia zal groeien als gevolg van aanhoudende economische en demografische groei. Het elektriciteitsverbruik zal nog sneller zal groeien als gevolg van de zoektocht naar nieuwe technologieën die geen fossiele brandstoffen nodig hebben en die daarom de uitstoot kunnen verminderen. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in de grote energie-intensieve sectoren, zoals de industrie, onroerend goed en transport. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar energie toe van ongeveer 27.000 terawattuur tot 57.000 terawattuur in 2050 in het Positive Tech-scenario van ING.

Momenteel zijn fossiele brandstoffen goed voor tweederde van de wereldwijde vermogensmix. In het Positive Tech-scenario van ING zou wind en zonne-energie tweederde van de elektriciteit leveren. Ze zouden elk voor de helft van het totaal van 38.000 terawattuur tellen dat nodig is in 2050, dus 19.000 terawattuur. De huidige niveaus voor zon en wind zijn respectievelijk 600 en 1.500 terawattuur.

Meer capaciteit

Omdat de zon niet altijd schijnt en de wind onvoorspelbaar is, is er meer capaciteit nodig om gestaag 19.000 terawattuur te produceren. Met andere woorden, deze twee energiebronnen zijn minder efficiënt dan olie en gas. Specifiek voor de wind is offshore de meest efficiënte omdat wind overvloedig is en relatief constant op open zee. Op wereldniveau genereert één gigawatt offshore windvermogen ongeveer dezelfde hoeveelheid stroom als één gigawatt van een kolen- of gasgestookte elektriciteitscentrale. Voor onshore windparken is tweemaal zoveel capaciteit nodig als onshore wind minder voorkomt.

Zonne-energie heeft daarentegen bijna vier keer zoveel capaciteit nodig om dezelfde hoeveelheid energie te produceren als gas- en kolencentrales. Dit komt door het overduidelijke probleem dat de zon ’s nachts niet schijnt en dat panelen op bewolkte dagen minder stroom produceren.

In totaal moet de zonne-energiecapaciteit in 2050 naar schatting 14.000 gigawatt groeien om de 19.000 terawattuur te leveren die nodig is. De wind op het land zal moeten groeien tot 4.700 gigawatt en offshore tot ongeveer 1.200 gigawatt om zijn aandeel in de terawattuur -generatie te bereiken. Deze toename van de wind- en zonne-energiecapaciteit zou een gecombineerde, geschatte investering van 13 biljoen dollar tot 2050 vereisen, waarbij de wind het leeuwendeel zou nemen op 7,3 biljoen dollar. De kosten voor  infrastructuur en energieopslag zitten hier niet bij.

Om de investering van 13 biljoen dollar in perspectief te plaatsen, zouden de gemiddelde jaarlijkse investeringen in wind en zonne-energie in de komende tien jaar wereldwijd groeien van ongeveer 200 miljard dollar tot ongeveer 500 miljard dollar per jaar tussen 2036 en 2050. Tegen die tijd zou de jaarlijkse investering in zonne- en op enig moment de huidige investeringsniveaus in upstream olie en gas overschrijden.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl