HomeArchief‘Investeringen in dynamisch verbruik kunnen energietransitie versnellen’

‘Investeringen in dynamisch verbruik kunnen energietransitie versnellen’

Terwijl de investeringen in de windsector sterk groeien, blijven de opslagmogelijkheden en netcapaciteit voor duurzame energie beperkt. De door Vattenfall aangekochte startup Senfal laat de markt zélf bijdragen aan een oplossing. Hun zelflerende algoritmen kunnen het energieverbruik van klanten dynamisch sturen op basis van fluctuaties in aanbod en prijs.

Vattenfall is een van de grootste windproducenten van Europa. De afgelopen jaren zijn de investeringen in deze energiebron in een stroomversnelling gekomen. ‘Van onze vijf business areas heeft Wind de grootste groeipotentie’, weet Vice President Customers Erik Suichies. ‘We verwachten vooral veel van wind op zee. Mede door snelle technologische ontwikkelingen zijn de kosten voor de bouw van windparken de afgelopen jaren flink gedaald. Veelzeggend is dat we voor de Hollandse kust binnenkort ons eerste subsidieloze park gaan bouwen.’

Onvoorspelbaarheid

De missie van Vattenfall is om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Dat vraagt niet alleen om een groei van duurzame productie, maar ook om een betere koppeling van het aanbod aan de vraag. Suichies. ‘In plaats van het terugschakelen van windmolens, kun je beter de gebruiker op- of afschakelen. Door te kiezen voor ‘dynamisch gebruik’ kunnen consumenten en bedrijven hier zelf een belangrijke rol in spelen en daarmee maximaal gebruik maken van duurzame elektriciteit.’

Automatisch op en afschakelen

De Nederlandse startup Senfal ontwikkelde een algoritme dat apparaten van klanten en hun stroomverbruik koppelt aan de elektriciteitsmarkt. Wanneer het bijvoorbeeld niet waait en de uurprijs op de spotmarkt een aantal dure uren laat zien, kan ‘vraagsturingssoftware’ ervoor zorgen dat een apparaat automatisch op een lager vermogen gaat draaien. De dag erna, bij een gunstiger energieprijs, kan datzelfde apparaat juist een tandje bijschakelen, uiteraard op voorwaarde dat het bedrijfsproces dit toelaat.

Deze software kan breed worden toegepast, van elektrische auto’s en warmtepompen tot machineparken van industriële grootverbruikers. ‘Een van onze eerste grote projecten was voor een vrieshuis’, vertelt Sander ten Kate, CEO van Senfal. ‘Inmiddels werken we bijvoorbeeld ook voor waterschappen, die onze software inzetten voor gemalen. Om hun vraag naar energie optimaal af te stemmen op het aanbod, gebruiken we zo veel mogelijk databronnen. Voor een waterschap is bijvoorbeeld ook het verwachte waterniveau van belang, en het aantal keren dat de deur open moet gaan. Die helpen het algoritme om een goede voorspelling te doen van het benodigde vermogen en daarmee een goed inkoopmoment.’

Complexe markt

‘De energiemarkt wordt steeds ingewikkelder’, zegt Ten Kate. ‘Naast de spotmarkt worden bijvoorbeeld ook de onbalansmarkt en inspelen op lokale congestie steeds belangrijker. Bovendien zien we een toenemende focus op korte termijnmarkten en steeds meer behoefte om vermogens snel te kunnen op- en afschakelen. De complexiteit die dat met zich meebrengt is voor steeds minder mensen nog goed te volgen. Senfal geeft niet alleen advies, maar kan de inkoop  – binnen een bepaalde bandbreedte – zelfs volautomatisch sturen.’

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl