HomeArchiefKademuren Amsterdam in ernstig slechte staat

Kademuren Amsterdam in ernstig slechte staat

Amsterdam heeft meer dan vijfhonderd kilometer kademuren en oevers, en het onderhoud daarvan is kostbaar en intensief. Voor de komende jaren zijn honderden miljoenen euro’s nodig om bruggen en kades die in slechte staat verkeren op te knappen.

Verkeerswethouder Sharon Dijksma heeft in een plan van aanpak, dat naar de gemeenteraad is gestuurd, aangegeven dat het onderhoud van bruggen en kades in de afgelopen decennia sterk is verwaarloosd. Volgens Dijksma doordat onderhoud ‘geen sexy onderwerp’ is. Er is in het verleden vaak gekozen voor mooie, nieuwe projecten en daardoor is het bestaande verwaarloosd.

Ingrijpen

Door een onlangs uitgevoerd onderzoek is nu de ernst van de situatie aan het licht gekomen. Van de 200 kilometer aan gemetselde kademuren, verkeert zeker 10 kilometer in zeer slechte staat, wat betekent dat er een verhoogd risico op verzakking is. Bij 6 van de 1600 bruggen heeft de stad al acute maatregelen moeten nemen.
Volgens Dijksma moet worden ingegrepen en op een veel hoger tempo dan de stad gewend is. Verder benadrukt zij dat het opknappen veel van bewoners, bedrijven en bezoekers zal vragen in de vorm van langdurige afsluitingen en het verdwijnen van parkeerplaatsen.

Innovatiepartnerschap

Een jaar geleden publiceerde iMaintain een artikel over het toepassen van innovatieve technieken om de kademuren van Amsterdam te redden. Martijn Meulblok van het Ingenieursbureau Amsterdam zei toen: ‘We zijn op zoek naar nieuwe methoden die ons kunnen helpen om goedkoper, sneller en met minder overlast te werken. Stel dat we de komende twee jaar tien kilometer kade moeten vervangen. Als we dat op de traditionele manier doen, ligt heel de stad lam en zijn alle straten afgesloten.’ Meulblok was toen al bezig met het verzamelen van data in een bouwwerkinformatiemodel (BIM) om in de toekomst te kunnen voorspellen wat een kademuur gaat doen. Ook de satellietmetingen van panden die worden verricht voorafgaand aan werkzaamheden kunnen in het BIM worden opgenomen. > Abonnees lezen het uitgebreide artikel ‘Innovatie moet kademuren Amsterdam redden’ hier

Delen:
Author