HomeArchiefKansen voor betaalbaar waterstof in toekomstige chemie

Kansen voor betaalbaar waterstof in toekomstige chemie

Katalysatoren zijn onmisbaar in tal van chemische processen. En katalyse gaat een nog essentiëlere rol spelen, onder meer in de energietransitie. Vooral nieuwe reacties met waterstof lijken hoopgevend.

In de chemische industrie zien prof. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht en Peter Berben van BASF De Meern veel kansen voor elektrochemische routes. Met name in combinatie met hydrogenering, ofwel reacties gebaseerd op het toevoegen van waterstof.

Betaalbaar waterstof

Dat wordt  volgens hen helemaal interessant als waterstof grootschalig, betaalbaar en emissieloos geproduceerd gaat worden. Groen waterstof dat wordt geproduceerd door elektrolyse van water is een interessante route, maar vooralsnog duur. De interesse van de heren is daarom ook gewekt door andere waterstofroutes, waaronder bijvoorbeeld methaanpyrolyse. Ook BASF is in Duitsland bezig met de ontwikkeling van deze technologie waarbij aardgas in een reactor wordt ontleed in waterstof en koolstof. Er ontstaat daarbij geen kooldioxide. Volgens BASF is grootschalige vercommercialisering rond 2025 mogelijk.

Hype op de loer

Weckhuysen wil echter wel waarschuwen voor te hooggespannen verwachtingen, als het gaat om hoopgevende nieuwe routes. ‘De grootste fout die we als wetenschappers kunnen maken is dat we iets beloven dat we uiteindelijk niet kunnen waarmaken. Dan gaat de maatschappij er ons op afrekenen als het niet werkt. Momenteel is er vooral veel aandacht voor hydrogenering van kooldioxide naar methaan. Om op die manier van CO2 een grondstof te maken.’ Hier ligt volgens Weckhuysen echter wel een hype op de loer. ‘Ik hoop wel dat deze focus niet de aandacht te veel afleidt van veel andere veelbelovende routes.’ Er zijn volgens hem veel meer interessante moleculen op een duurzamere manier te produceren. Om op die manier een bijdrage te leveren aan de transitie van onder meer de industrie.

Grote schaal

BASF De Meern dat komende week haar 50-jarig jubileum viert zal voor innovaties altijd de samenwerking blijven zoeken met onderzoekers, onder meer van de Universiteit Utrecht. Peter Berben: ‘De vakgroep anorganische chemie en katalyse aan de Universiteit Utrecht is een van de beste van Europa en beschikt over de modernste apparatuur om processen en nieuwe katalysatoren te onderzoeken.’ Op zijn beurt ziet katalyse-professor Bert Weckhuysen ook grote voordelen in de samenwerking met BASF. De Meern is voor hem een belangrijke partner om te exploreren of nieuwe processen levensvatbaar zijn.  Weckhuysen: ‘ Het is bijvoorbeeld mooi als je met een nieuwe katalysator een nieuw chemisch product in een laboratorium kunt maken, maar het wordt pas interessant als je het op grote schaal en daardoor betaalbaar kunt produceren.’

In de editie van Petrochem dat in juni verschijnt kunt u het uitgebreide interview lezen met Berben en Weckhuysen.

Delen:
Author