HomeArchiefKVGN vertegenwoordigt gehele gaswaardeketen

KVGN vertegenwoordigt gehele gaswaardeketen

De Koninklijke Vereniging voor Gasfabrikanten in Nederland (KVGN) verbreedt zijn focus naar de gaswaardeketen. Hoewel het aandeel aardgas in de Nederlandse energievoorziening nog groot is, komen er steeds meer andere gassen bij in het portfolio. Met de nieuwe koers is ook een nieuwe voorzitter aangesteld:  Jan Willem van Hoogstraten van EBN.

‘Gas en gasvormige energiedragers zijn van essentieel belang zijn in een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem’, zei Van Hoogstraten tijdens de ledenvergadering. Met de noodzaak en tegelijkertijd ambitie om te streven naar een CO2-neutrale energievoorziening wil Van Hoogstraten de aandacht nog meer richten naar systeemintegratie waar duurzame gassen een steeds belangrijkere rol moeten vervullen.’

Van Hoogstraten volgt per 1 oktober 2019 Han Fennema (CEO van N.V. Nederlandse Gasunie) op als voorzitter van KVGN. Fennema blijft bestuurslid en richt zich met name op de internationale activiteiten van de KVGN.

Gaswaardeketen

De energiemarkt is sterk in beweging. Het doel is een klimaatneutrale energie-voorziening in 2050. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige rol van de Nederlandse gassector. Het leidt onder meer  tot discussies over energietransitie, het Klimaatakkoord, productieniveaus van het Groningenveld en de ombouw van de industrie.

Bedrijven in de gassector zijn elk op hun eigen manierbezig om de eigen positie opnieuw in kaart te brengen. Hierbij is behoefte ontstaan om in de diverse arena’s van beleidsvorming een gezamenlijk geluid te laten horen via KVGN.

Waterstof en groen gas

In de afgelopen twee jaar verbreedde KVGN haar focus door zich ook te richten op waterstof, groen gas, geothermie en CO2-afvang en opslag (CCS). Tegelijkertijd profileerde KVGN zich sterker  in het maatschappelijke duurzame domein met haar Nationaal Debat Duurzame Gassen. Hetzelfde geldt voor de publiekscampagnes Gas op Maat en MissieEnergie.nl.

Hierdoor is KVGN qua positionering geleidelijk opgeschoven van een vereniging die zich richt op de aardgaswaardeketen in Nederland naar een vereniging die de gehele gaswaardeketen in Nederland vertegenwoordigt. Daarom positioneert KVGN zich nu als dé belangenbehartiger van de gehele gaswaardeketen (duurzaam en conventioneel, onshore en offshore) in Nederland.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl