nieuws

Lagere CO2-uitstoot in het vierde kwartaal 2017

Publicatie

14 feb 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 2,2 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 2,9 procent. Belangrijke oorzaken van de afname van de CO2-uitstoot zijn de verminderde inzet van steenkool bij de productie van elektriciteit en het lagere gasverbruik voor verwarming. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

Het weer in het vierde kwartaal van 2017 was zachter dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 0,2 procent lager.

Energiebedrijven stoten minder CO2 uit

In het vierde kwartaal was de CO2-uitstoot door elektriciteitsbedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ruim 8 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor 29 procent van de totale uitstoot. De afname komt doordat elektriciteitsbedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verbeterd.

Daling CO2-uitstoot dienstverlening en huishoudens

De CO2-uitstoot van zowel de huishoudens als de overige dienstverlening was lager dan in het vierde kwartaal van 2016. Er werd minder aardgas verstookt voor het verwarmen van huizen en bedrijfspanden, maar wel meer motorbrandstoffen verbruikt voor transport.

Chemische basisindustrie stoot meer CO2 uit

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. De emissie-intensieve chemische basisindustrie en de petrochemische industrie hebben meer geproduceerd in het vierde kwartaal van 2017. De toegenomen productie ging gepaard met een hogere CO2-uitstoot. Olieraffinaderijen daarentegen produceerden fors minder en veroorzaakten daardoor ook minder CO2-emissies.

Stijging CO2-uitstoot transportsector

De CO2-emissies van de transportsector stegen in het vierde kwartaal met ruim 3 procent. De uitstoot nam het meest toe bij het goederenvervoer over de weg en de luchtvaart. De toename in deze sectoren komt vooral door meer vervoersbewegingen.

 

Bron: CBS

Utilities 4 -2020

28 mei 2020

Energie-efficiency is sleutelfactor in energievoorziening