HomeArchiefLagere energievraag door coronacrisis

Lagere energievraag door coronacrisis

ING meldt op zijn Nowcast dat de Nederlandse stroomvraag met twintig procent is gedaald. Dankzij de sluiting van winkels en horeca zit het stroomverbruik op het niveau van het weekendgebruik. En omdat veel mensen thuiswerken neemt het brandstofverbruik voor transport ook af. Om diezelfde reden daalt het warmtegebruik maar beperkt.

De energievraag daalt door het coronavirus. De stroomvraag in Nederland ligt nu zo’n twintig procent lager dan voor de uitbraak van het virus. Door het sluiten van onder andere horeca en winkels is het elektriciteitsverbruik op doordeweekse dagen teruggevallen tot niveaus die we voorheen alleen in de weekenden zagen. Vooral grote industriële bedrijven en tuinders verbruiken nog steeds veel elektriciteit en die hebben hun activiteit nog beperkt verlaagd. Als ook daar de bedrijvigheid gaat afnemen, kan het elektriciteitsverbruik verder dalen.

Warmte

Elektriciteit bepaalt echter maar een vijfde van de totale energievraag. De helft betreft levering van warmte. Hoewel geen realtime data beschikbaar zijn, zal de daling op de warmtevraag vooralsnog beperkt zijn. De daling van de warmtevraag van de industrie en in kassen (ongeveer de helft van de warmtevraag) is nu nog gering. De productie gaat door, soms wel tegen lagere productieniveaus.

De overige warmtevraag komt van gebouwen, vooral van huizen. De warmlevering aan woningen is ruim twee keer zo hoog als aan kantoren en winkels. Door het vele thuiswerken neemt de warmtevraag in woningen daarom naar verwachting meer toe dan de warmtevraag in kantoren en winkels daalt. De stijging van de warmtevraag in de gebouwde omgeving zal de daling in de industrie niet volledig compenseren, waardoor de warmtevraag naar verwachting beperkt daalt.

Motorbrandstoffen

Tot slot is de vraag naar motorbrandstoffen flink gedaald. Er is veel minder verkeer op de weg nu veel mensen thuis werken en meer thuis blijven. Ook het vrachtverkeer is afgenomen. Het aantal pintransacties bij tankstations is met de helft gedaald.

Concluderend leidt het coronavirus vooralsnog vooral tot een daling van de vraag naar elektriciteit en motorbrandstoffen. Samen zijn die goed voor de helft van de energievraag.

Bekijk hier de nowcast van ING

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl