HomeBranded contentLees Industrielinqs 5 nu tijdelijk online

Lees Industrielinqs 5 nu tijdelijk online

Hoe kunnen we de-industrialisatie van Europa voorkomen? Energie- en grondstofprijzen zijn onzeker, maar Europa kan wel de complexe regelgeving aanpakken. Nauwere samenwerking tussen grote industriële clusters, vooral in Noordwest-Europa, kan ook versterkend werken. ‘De urgentie is groter dan ooit’, benadrukt CCO Tom Hautekiet van Port of Antwerp-Bruges.

Lees ook alles over elektrolyse. Dit onderwerp staat volop in de belangstelling. Dat heeft alles te maken met de hooggespannen verwachtingen op het gebied van waterstof en de ambities om de productiecapaciteit ervan in korte tijd te verveelvoudigen. Nederland wil in 2032 acht gigawatt aan elektrolysecapaciteit gerealiseerd hebben.

Verder in deze editie; Met het project Bewustwording en terugdringen laagwaardig waterverbruik in de industrie maakt de provincie Groningen een start om met industriële bedrijven en overheden intensiever samen te werken in de watertransitie. Op het Chemie Park Delfzijl zijn de eerste stappen gezet om het gebruik van drinkwater in de industrie terug te dringen. Nobian kan hieraan bijdragen door het schone water, dat vrijkomt bij de productie van zout, aan andere bedrijven op het park te leveren.

En aandacht voor de kansen die de snel groeiende Nederlandse windsector biedt voor de industrie om te elektrificeren. Daarbij moet ze zich niet laten afremmen door de complexiteit van deze transitie, vindt Jan Vos namens de windsector. ‘De Nederlandse industrie moet al in 2040 volledig emissieloos zijn, want dan valt namelijk het ETS-doek.’

Lees er meer over in de november-editie van Industrielinqs. 3 November bij de lezers op de mat en nu al tijdelijk online door te bladeren.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl