Industrielinqs events

16 mei in Delfzijl Thema: Nieuwe bronnen voor C

Medio 2023 gaan Industrielinqs pers en platform en

The European process industry and energy sector are

Publicaties

Air Liquide gaat in de haven van Antwerpen een pilot plant bouwen voor het kraken van ammoniak. Het bedrijf past een combinatie van eigen innovatieve technologieën toe om ammoniak in waterstof om te zetten. Ammoniak is in beeld als drager

Op 4 april start Tata Steel in IJmuiden met een uitgebreid moderniserings- en renovatieprogramma bij hoogoven 6. De hoogoven wordt hiervoor stilgelegd. De laatste keer dat dit voor langere periode gebeurde was in 1985. Dit is tevens de laatste keer dat

WarmtelinQ sloot onlangs overeenkomsten met Equans West-Nederland en met Visser & Smit Hanab voor de aanleg van diverse warmtestations. Deze dienen om de restwarmte vanuit de Rotterdamse haven via een ondergrondse warmteleiding naar bedrijven en woningen in Zuid-Holland te vervoeren. In

Tata Steel in IJmuiden mag starten met de eerste stappen van het Heracless-Groen Staal plan. De Provincie Noord-Holland gaf hiertoe vandaag toestemming. Volgens het plan wil Tata Steel stoppen met het gebruik van kolen en afscheid nemen van de hoogovens

Nobian Zout in Delfzijl heeft nieuwe voorverwarmers geplaatst in haar zoutfabriek. Voordat de pekel naar de indampers gaat, wordt deze voorverwarmd. Het zoutproductieproces is hierdoor efficiënter. De nieuwe voorverwarmers komen in plaats van de oude warmtewisselaars. De nieuwe exemplaren zijn gemaakt

Het Amerikaanse bedrijf Olin heeft bekend gemaakt om haar cumeen-productie in Terneuzen te staken. Ook de productiefaciliteiten voor epoxyharsen in Zuid-Korea en Brazilië worden stilgelegd. Olin nam in 2015 de epoxybusiness van Dow over en hiermee ook de cumeenfabriek in Terneuzen.