HomeArchiefManon Janssen voor Tweede Kamer: Platte CO2-heffing niet effectief

Manon Janssen voor Tweede Kamer: Platte CO2-heffing niet effectief

Vanochtend is de Klimaattafel Industrie aan de beurt om de kamer in te lichten over de vorderingen van het Klimaatakkoord. Janssen wijst de regeringsleiders er op dat de door de industrietafel voorgestelde malus op het niet nakomen van afspraken beter zal werken dan een platte CO2-heffing.

Janssen: ‘Het is jammer dat PBL  de aanpak te veel onzekerheden vindt bevatten en bepaalde zaken niet heeft kunnen meewegen, zoals innovatie, hybride wamtepompen en groene waterstof. Een verdere uitwerking daarvan zou een deel van die onzekerheden kunnen wegnemen. Tegelijkertijd mag het niemand verbazen dat er vele onzekerheden zijn in een transitie van deze omvang. Wij verbouwen tenslotte het hele land en haar industrie in een korte periode.’

Na de doorrekening van het CPB en het PBL meldde minister Wiebes van EZK dat hij een CO2-belasting voor de industrie wilden invoeren. Janssen: ‘Dit is begrijpelijk, hoewel ik er oprecht van overtuigd ben dat de door de tafel voorgestelde aanpak via CO2-reductieplannen met een (zware) malus op niet nakomen van de verplichtingen de doelstellingen effectiever bereikt dan een platte heffing. Een verstandige heffing blijft cruciaal.

Carbon leakage

Jansen noemt ook het risico op carbon leakage: ‘Het is van belang dat de industrie investeert in duurzaamheid in Nederland en niet elders, en dat vergt zekerheid over het investeringsklimaat en de wijze waarop investeringsbeslissingen worden genomen. Als dit niet gebeurt, zal innovatie doodbloeden in Nederland. Weglekeffecten helpen het milieu niet en kunnen leiden tot verminderde welvaart en werkgelegenheid.’

Transitie

Innovatie is volgens Janssen fundamenteel: ‘veel van de maatregelen die nodig zijn om richting 2050 klimaatneutraal en circulair te worden vergen technologie die nu nog niet bestaat, nog onbetrouwbaar is en/of nog te duur is. Groene waterstof is heel kansrijk en daar moeten we volop op inzetten, maar behoort tot die categorie van maatregelen die nu nog te duur is.’

De klimaattransitie is een systeemtransitie, waarbij de samenhang tussen sectoren, beschikbaarheid van de juiste infrastructuur en het gedrag van de partijen gericht op een klimaatneutrale en circulaire economie misschien nog belangrijker zijn dan de prijs of de soort technologie. Dit is dus deels ook een zoektocht die een adaptief beleid vergt, terwijl tevens de investeringen die gevraagd worden noodzaken tot een consistent beleid.

Circulair

De focus ligt terecht op CO2-emissiereductie, maar het is goed te beseffen dat een transitie van de industrie naar een klimaatneutrale productie meer vergt: beleid dat alleen op CO2 gericht is, stimuleert niet automatisch circulariteit.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl