HomeArchiefMarktconsultatie kernenergie op Haagse agenda

Marktconsultatie kernenergie op Haagse agenda

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhof diende tijdens de Algemene Politieke beschouwingen een motie in voor een marktconsultatie naar kernenergie. Met steun van CDA, SGP en PVV is de motie aangenomen en zal een verkennend onderzoek worden gestart.

Volgens Dijkhof is het voor de leveringszekerheid van belang dat er naast weersafhankelijke energiebronnen voldoende schone en regelbare energiebronnen beschikbaar zijn in Nederland. Volgens het kamerlid gebruikt kernenergie vergeleken met andere energiebronnen relatief weinig ruimte. Bovendien ziet Dijkhof interessante ontwikkelingen op het terrein van kleinere centrales en thorium. Dijkhof ziet kernenergie als een schone en regelbare energiebron die, in tegenstelling tot andere schone vormen van energieopwekking, niet financieel wordt ondersteund vanuit het Rijk. Marktpartijen zijn bovendien huiverig zijn te investeren in kerncentrales in Nederland.

In de motie die de VVD-fractievoorzitter indiende oppert Dijkhof dat er diverse vormen denkbaar zijn waarin de overheid investeringen in kerncentrales kan ondersteunen. Hij verzoekt de regering dan ook een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland. In dat onderzoek zou ook naar voren moeten komen welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is. Als laatste zouden de onderzoekers ook moeten verkennen in welke regio’s er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale.

Geen animo

Of het onderzoek veel oplevert, waagt de oppositie te betwijfelen. Al langer is een gebied naast de enige nog werkende kerncentrale Borssele vrijgemaakt voor een tweede centrale. Ook op de Maasvlakte en de Eemshaven is ruimte voor een kerncentrale. De animo is echter nog niet heel groot. Met name vanwege de hoge kosten en risico’s.

De meeste nieuwe centrales worden in China verwacht. Begin 2018 waren er, buiten de 38 operationele Chinese kernreactoren, nog 19 reactoren in aanbouw en werden acht bijkomende reactoren gestart. In totaal zijn er al 39 kernreactoren gepland en honderd andere worden voorgesteld.

Thorium

Veel wordt verwacht van zogenaamde thorium-reactoren. De halveringstijd van het aardmetaal is veel korter dan van uranium en het is veiliger in te zetten in een reactor. Toch blijkt de gesmolten zout-reactor nog teveel uitdagingen te hebben om nu al te kunnen inzetten. Experts verwachten dat de fundamentele problemen pas rond 2050 zijn opgelost.

Kleine reactoren

In de Verenigde Staten kijkt men ook naar kerncentrales. Met name de inzet van kleinere centrales zou veel van de nadelen van kernenergie moeten tackelen. Zo wil Microsoft-oprichter Bill Gates miljarden investeren in de Traveling Wave Reactor (TWR) en Molten Chloride Fast Reactor (MCFR) van TerraPower.

NuScale Power kondigde onlangs nog aan dat de Amerikaanse nucleaire regelgevende commissie (NRC) de laatste fase van de ontwerpbeoordelingsaanvraag (DCA) heeft afgerond voor de kleine modulaire reactor (SMR) van het bedrijf. De modulaire lichte waterreactor van NuScale bestaat uit modules die zestig megawatt aan elektriciteit kunnen genereren via een veiligere, kleinere en schaalbare versie van drukwaterreactor-technologie.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl