HomeArchiefMeer aardwarmte met multilateraal boren

Meer aardwarmte met multilateraal boren

TNO denkt met multilateraal boren, een boring met verschillende zijtakken, de kosten van geothermie te verlagen. De onderzoekers voeren in Rijswijk en Zwolle de eerste proefboringen uit. Daarmee kunnen ze in potentie de productie uit dunne aardlagen met dertig tot honderd procent verbeteren.

TNO onderzoekt samen met ENGIE, Huisman Geo en EBN of met multilateraal boren de productie van geothermische warmte uit dunne aardlagen economisch haalbaar kan worden gemaakt. Met het Enhancing REServoirs in Urban deveLopmenT (Result) project wil het consortium aantonen dat de nieuwe boortechniek de productie uit dunne aardlagen met dertig tot honderd procent kan verbeteren. De voorkeurslocatie  voor deze demonstratie ligt in de gemeente Zwolle.  Het onderzoeksproject krijgt van het Europees subsidieprogramma Geothermica maximaal 5,7 miljoen euro subsidie.

Dunne lagen

Het Masterplan Aardwarmte in Nederland formuleerde de ambitie in 2050 circa 25 procent van de huizen, glastuinbouw en lichte industrie te verwarmen met geothermie. Het economisch winbaar potentieel is sterk afhankelijk van de diepte, dikte en doorlatendheid van de aardlagen in de diepe ondergrond. Voor een economisch haalbaar project is een goed doorlatende aardlaag nodig van bij voorkeur minimaal honderd meter dikte. Toch is er hoop dat er voldoende warmte te winnen is uit minder dikke en minder doorlatende lagen.

Multilateraal boren

Na geologisch, technisch en economisch vooronderzoek is een demonstratieboring nodig. Als deze demonstratie succesvol blijkt, volgt een tweede. Remco van Ee van Huisman Geo: ‘Voor Zwolle gaan we uit van een aardlaag van circa zestig meter diep op de locatie waar een warmtenet kan worden ontwikkeld. Via multilateraal boren, een boring met verschillende zijtakken, willen we aantonen dat de productie flink verhoogd en kosten kunnen worden verlaagd  ten opzichte van reguliere boortechnieken. De eerste put wordt bij een succesvolle demonstratie de productieput, de tweede de injectieput.’

Warmtenet

Wethouder Monique Schuttenbeld van de Gemeente Zwolle: ‘In Zwolle hebben we al veel voorwerk gedaan om geothermie in te kunnen zetten als duurzame warmtebron voor de stad. In Dijklanden hebben we hiervoor een geschikte locatie gevonden. De ligging naast de wijken Holtenbroek en Aa-landen is zeer gunstig. Voor deze wijken lijkt een warmtenet het beste alternatief voor verwarmen met aardgas. Uit onderzoek blijkt dat de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte, maar dat er sprake is van een aardlaag met een beperkte dikte. Het doel van Result past dus heel goed bij de Zwolse situatie. Voor ons is dit project een prachtige kans om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle naar een volgende fase te brengen.’

Rijswijk

De totale projectkosten van Result worden geraamd op achttien miljoen euro. Het resterende deel zal worden geïnvesteerd door partijen in het consortium na een finale investeringsbeslissing. Vooruitlopend op dit project zal Huisman Geo samen met TNO deze boortechniek uitgebreid testen op een andere locatie. TNO beschikt over een faciliteit, Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG), waar de innovatieve boortechniek dit jaar al op een diepte van 400 meter zal worden getest.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl