HomeArchief‘Menselijke en technische oorzaken’ reden lekkage Chemelot

‘Menselijke en technische oorzaken’ reden lekkage Chemelot

Een lekzuurtank die overvuld raakte, waardoor een scheur in de dakrand van de tank ontstond, is de reden geweest van de lekkage bij een salpeterzuurfabriek op Chemelot. Uit onderzoek blijkt dat het incident op 3 augustus kon plaatsvinden door menselijke en technische oorzaken.

De lekkage ontstond tijdens de voorbereidingen voor de opstart van de fabriek na een onderhoudstop. Het overvuld raken van de tank is veroorzaakt door een niet volledig gesloten omloopafsluiter in combinatie met gesloten drainafsluiters. Hierbij is salpeterzuur vrijgekomen en een wolk stikstofoxide. Deze manifesteerde zich als een geel gekleurde wolk rook.

Uit voorzorg voor de volksgezondheid is een NL-alert uitgegaan vanuit de veiligheidsregio om burgers te waarschuwen dat er sprake was van een incident. De bedrijfsbrandweer heeft een waterscherm aangebracht ter voorkoming van verspreiding van de gaswolk en het verdunnen van het vrijgekomen (vloeibare) zuur met water. Het lek was snel gedicht en metingen wezen uit dat er geen concentraties van de stikstofoxide op het Chemelot terrein werden waargenomen.

Delen:
Author