HomeArchiefMijlpalen voor windenergie Hollandse Kust (zuid)
Mijlpalen voor windenergie Hollandse Kust (zuid)

Mijlpalen voor windenergie Hollandse Kust (zuid)

Hollandse Kust (zuid) Alpha is klaar voor gebruik. De windturbines van de offshore windparken Hollandse Kust (zuid) I en II kunnen nu worden aangesloten op het transformatorplatform, zodat de stroom kan worden getransporteerd naar het Nederlandse hoogspanningsnet.

Hollandse Kust (zuid) Alpha is de eerste aansluiting van een offshore windpark dat aanlandt op de Maasvlakte. Deze aansluiting heeft een capaciteit van 700 MW. Met de aansluiting van Hollandse Kust (zuid) Beta later dit jaar komt daar nog eens 700 MW bij uit de windparken Hollandse Kust (zuid) III en IV. De topside voor het transformatorplatform Hollandse Kust (zuid) Beta is inmiddels succesvol geïnstalleerd.

Als het windparkgebied Hollandse Kust (zuid) in 2023 volledig operationeel is, kan het een hoeveelheid duurzame energie opwekken die gelijk staat aan het jaarverbruik van meer dan twee miljoen huishoudens. Hollandse Kust (zuid) is het eerste subsidievrije windmolenparkgebied ter wereld.

De energie die de windturbines op de Noordzee opwekken, wordt samengebracht in de transformatorstations op zee. Deze zetten de spanning om van 66 kV naar 220 kV. De elektriciteit gaat vervolgens via kabels in de zeebodem naar land en komt terecht in een elektrisch onderstation op de Maasvlakte. Dit onderstation zet de spanning om in 380 kV. Ten slotte gaat de elektriciteit via het hoogspanningsstation Randstad 380 kV Zuidring naar het hoogspanningsnet.

Standaardisering

Eind 2023 heeft TenneT volgens planning 3.500 MW offshore netaansluitingen aangelegd voor offshore windparken op de Nederlandse Noordzee. De eerste 1.400 MW is gerealiseerd met de oplevering van Borssele Alpha en Beta in 2019 en 2020. Dit jaar is het de beurt aan Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta, gevolgd door Hollandse Kust (noord) in 2023.

TenneT bouwt voor deze windparken vijf identieke 700 MW transformatorplatformen. Deze platformen liggen dicht bij de windparken en maken alle vijf gebruik van hetzelfde type 220 kV-kabelverbinding naar de kust. Door deze standaardisering kan TenneT de projecten efficiënter, sneller en economischer uitvoeren.

De Nederlandse regering heeft onlangs nieuwe gebieden en doelstellingen voor offshore-windenergie aangekondigd. Het gaat om een totaal geïnstalleerd vermogen van 20,7 GW rond 2030. Ook in Duitsland zullen, bovenop de reeds verhoogde ambities, binnenkort nieuwe doelstellingen voor offshore-windenergie worden aangekondigd.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl