HomeUtilitiesWaterMiljoenen vanuit Nationaal Groeifonds voor watertechnologie
Water

Miljoenen vanuit Nationaal Groeifonds voor watertechnologie

Het Nationaal Groeifonds heeft 135 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Groeiplan Watertechnologie. Daarnaast investeren bedrijven 106 miljoen euro en komt er 101 miljoen euro vanuit de decentrale overheden en kennisinstellingen om de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector en duurzame waterbeschikbaarheid in Nederland te ondersteunen. In totaal wordt 342 miljoen euro in de sector geïnvesteerd. 

Het Groeiplan Watertechnologie heeft een looptijd van tien jaar. Het Groeiplan draagt eraan bij dat de barrières voor innovatie en het naar de markt brengen van baanbrekende technologieën worden verkleind. Hiermee geeft het een belangrijke impuls aan innovatiekracht, groei en exportvolume van de sector. In totaal werken zo’n 600 partijen aan dit plan. Het plan omvat het gehele ecosysteem van kennis naar kunde naar kassa: van onderzoek tot en met verdere ontwikkeling, validering en opschaling tot eerste demonstratie-toepassing door (private en publieke) launching customers, met flankerende afstemming binnen de sector en met andere sectoren.

Met andere woorden: het Groeiplan borgt de doorstroming van Nederlandse bedrijven naar de wereldmarkt en biedt zo economische meerwaarde voor bedrijven in de Nederlandse watertechnologie. Zo wordt ingezet op groei van het verdienvermogen en de arbeidsproductiviteit, zowel voor de watertechnologiesector als voor watergebruikende sectoren. Tegelijkertijd leidt de innovatie en valorisatie die hiervoor nodig is tot een watertransitie die zorgt voor voldoende schoon water en een grotere leveringszekerheid voor alle gebruikers (huishoudens, industrie, agro, natuur).

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het NGF is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het NGF trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei, te weten: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl