HomeArchiefMiljoenennota 2022: hoge energiekosten compenseren en verduurzamen
Prinsjesdag

Miljoenennota 2022: hoge energiekosten compenseren en verduurzamen

Een van de belangrijkste aandachtspunten van de gisteren gepresenteerde Miljoenennota was de zorg over de hoge energiekosten. Voor consumenten voert het kabinet een tijdelijk prijsplafond in, om te voorkomen dat gezinnen in financiële problemen komen. Dit tijdelijke prijsplafond zal ook gelden voor ondernemers die recht hebben op belastingvermindering in de energiebelasting.

Daarnaast zegt het kabinet geld beschikbaar te stellen voor diverse groene aftrekposten. Voor energie-intensieve mkb’s wordt gewerkt aan een specifiek steunpakket. Vanwege de hoge energiekosten zal de geplande belastingverhoging op aardgas en belastingverlaging op elektriciteit pas in 2024 ingaan.

Energietransitie

Het kabinet onderstreepte het belang van investeringen om de energietransitie mogelijk te maken. Daarbij noemt het kabinet specifiek de energie-infrastructuur, de verduurzaming van de industrie èn de bouw van nieuwe kerncentrales.Uiterlijk 1 juli 2023 wil het kabinet hiertoe de Wet Klimaatfonds in werking laten treden. Het kabinet zegt te willen investeren in de opschaling van waterstofprojecten, de uitrol van windparken op de Noordzee, het stimuleren van warmtenetten en energiebesparende maatregelen.

In totaal staat een budget van 35 miljard euro voor klimaatverandering op de rol.

Reacties

In een reactie op de Miljoennota zegt Deltalinqs, dat de belangen van het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven behartigt, dat het de ‘aangekondigde toezegging om serieus iets te gaan doen voor de energie-intensieve bedrijven’ met belangstelling tegemoet ziet. Industrievereniging FME vindt het daarentegen teleurstellend dat het kabinet in haar Miljoenennota geen geld reserveert om noodlijdende bedrijven als gevolg van de energiecrisis te helpen, door aanspraak te maken op Europese fondsen, en de koopkracht van bedrijven geen prioriteit maakt. Ook stoort het de belangenbehartiger dat er nog niets concreet duidelijk is over de compensatie van hoge energiekosten voor het MKB. Daarnaast roept FME op om meer te investeren in innovatie.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) vindt het verstandig dat het kabinet vol blijft inzetten op de ambitieuze koers voor verduurzaming van de industrie, maar maakt zich zorgen over de concurrentiepositie van Nederlandse chemische productiebedrijven vanwege de energiecrisis. Ook de VNCI roept de overheid op om de ruimte te benutten die het Europese crisissteunkader biedt om de hoge energiekosten te compenseren, zoals dat ook in andere EU landen gebeurt.

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie daarentegen is tevreden over het feit er compensatiemaatregelen komen voor het intrekken van de productiebeperking van de kolencentrales. Maar vindt dat er meer nodig is om de klimaatdoelen te halen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl