HomeTransitieElektrificatieMinisterie wil kortere vergunningsprocedure uitbreiding elektriciteitsnet
Aanbesteding Enexis groep

Ministerie wil kortere vergunningsprocedure uitbreiding elektriciteitsnet

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de vergunningsprocedures voor uitbreidingen van het elektriciteitsnet verkorten. Het ministerie doet een voorstel om de regelgeving aan te passen zodat de juridische procedure bij nationale en regionale energieprojecten tot 1,5 jaar kan worden versneld.

Eén van de belangrijkste redenen waardoor netbeheerders de netten niet sneller kunnen uitbreiden is vertraging in de vergunningverlening door juridische procedures is. Het ministerie stelt nu voor om elektriciteitsprojecten vanaf 25 kV (bijvoorbeeld regionale verdeelstations) aan te merken als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’. Hierdoor kunnen projecten een snellere beroepsprocedure doorlopen. Dat wil het ministerie regelen door middel van aangepaste regelgeving in de vorm van een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur). Deze maatregel is tot stand gekomen in overleg met onder andere netbeheerders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

Met deze stap kan de uitbreiding van het stroomnet worden versneld. Het ministerie geeft aan dat deze maatregel onderdeel is van een breder pakket aan versnellingsmaatregelen voor energieprojecten. Het voorstel ligt momenteel ter inzage. Naar verwachting treedt het volgend jaar in werking.

foto: Enexis

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl