HomeTransitieNederland, België en Duitsland ondertekenen waterstof-MOU
Groepsfoto waterstof MOU

Nederland, België en Duitsland ondertekenen waterstof-MOU

The Belgian Hydrogen Council (BHC), NLHydrogen (NLH) en de Duitse Nationale Waterstofraad (Nationaler Wasserstoffrat, NWR) hebben tijdens de World Hydrogen Summit in Rotterdam, een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend met als inzet het bevorderen van de waterstofeconomie in de Noord-West-regio van Europa.

De drie partijen willen een platform creëren voor samenwerking tussen industrie, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten en het maatschappelijk middenveld om innovatie en duurzaamheid in de waterstofsector te bevorderen. De belangrijkste doelstellingen van de intentieovereenkomst zijn het faciliteren van gezamenlijke publicaties, het bevorderen van de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën en het ondersteunen van de integratie van waterstof in het landschap van hernieuwbare energie, in overeenstemming met het Europees beleid.

Naadloze samenwerking

De drie partijen geloven dat deze samenwerking brede marktvoordelen zal opleveren door het bevorderen van gezamenlijke initiatieven op het gebied van markt- en technologieontwikkeling. Ook zullen de partijen samen optrekken op het gebied van beleid, het regelgevend kader en communicatie met belanghebbenden.

Nederland, België en Duitsland zijn de belangrijkste gebruikers van waterstof in Europa. Door de krachten te bundelen kunnen de drie landen de uitdagingen op het gebied van productie en gebruik van groene en CO2-arme waterstof in verschillende sectoren aangaan. Naadloze grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland zal prioriteit krijgen om de impact van waterstofinitiatieven op regionale schaal te maximaliseren.

Importhubs

De import van groene waterstof uit landen met voldoende wind, zon en ruimte naar de Europese industrie is een belangrijke stap om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. België en Nederland zullen belangrijke hubs zijn om waterstof te transporteren naar de Duitse industrie. Het is daarbij belangrijk om regelgeving te harmoniseren en gedeelde infrastructuur voor import, afname en doorvoer op elkaar af te stemmen. ‘Op die manier kunnen we een robuust ecosysteem creëren en een invoerhub in Noordwest-Europa oprichten. Deze gezamenlijke inspanning zal niet alleen onze Belgische industrie ten goede komen, maar ook bijdragen tot de welvaart van de hele regio’, aldus Tom Hautekiet, voorzitter van de Belgian Hydrogen Council.

Gezamenlijke inspanningen

Het MOU beschrijft verschillende belangrijke activiteiten die in het kader van deze samenwerking moeten worden uitgevoerd, waaronder informatie-uitwisseling, gezamenlijke bijeenkomsten en workshops, samenwerking bij evenementen en gezamenlijke communicatie en promotie van de resultaten.

De ondertekening van dit MOU betekent een belangrijke stap voorwaarts in de gezamenlijke inspanningen van de Belgische, Nederlandse en Duitse industrie, universiteiten, onderzoeksinstellingen en het maatschappelijk middenveld om innovatie te stimuleren en de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën in Europa te bevorderen, aldus de drie partijen.

Foto: (C) Fred Libochant Fotografie – Havenbedrijf Antwerpen

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl