HomeInnovatieNederland en Frankrijk versterken samenwerking innovatie en verduurzaming
Nederland en Frankrijk werken samen

Nederland en Frankrijk versterken samenwerking innovatie en verduurzaming

Nederland en Frankrijk versterken de samenwerking op het gebied van digitalisering, sleuteltechnologieën en verduurzaming van de industrie. Dit is vastgelegd in een Pact voor Innovatie en Duurzame Groei dat is ondertekend tijdens het staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland.

Het pact is ondertekend door de Nederlandse ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de Franse minister Roland Lescure (Industrie) en de voorzitters van Franse en Nederlandse ondernemersorganisaties Geoffroy Roux de Bézieux (MEDEF) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW).

Vliegwiel

Het nieuwe innovatiepact moet leiden tot nog intensievere samenwerking tussen Nederlandse en Franse bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van bijvoorbeeld halfgeleiders, quantum, kritieke grondstoffen, duurzame mobiliteit en energie-infrastructuur. Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW gaf aan dat het Frans-Nederlandse innovatie- en verduurzamingspact als een vliegwiel werkt voor intensievere samenwerking tussen technologische ecosystemen in Grenoble en Eindhoven.

Verduurzaming

De verdere verduurzaming van de industrie, inzetten op duurzame energie-infrastructuur (zon, wind, waterstof) inclusief opslag voor een flexibeler energiesysteem, het verminderen van afhankelijkheid van kritieke grondstoffen en halfproducten zijn andere terreinen waarop beide landen de samenwerking intensiveren. Zo werken AirFrance-KLM en Totalenergies samen voor wat betreft de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof. Kennisinstituten TNO (Nederland) en CEA (Frankrijk) gaan hun strategische samenwerking, met name op het gebied van energie, versterken. Te denken valt aan een nieuwe duurzame zonnecelindustrie in Europa en een Frans-Nederlandse samenwerking om de economieën meer op waterstof in te richten.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl