HomeTransitieNederland geeft als eerste in Europa Groene Waterstof certificaten uit

Nederland geeft als eerste in Europa Groene Waterstof certificaten uit

Sinds deze maand worden in Nederland Garanties van Oorsprong voor groene waterstof uitgegeven. Nederland is daarmee het eerste land in Europa. Het systeem hiervoor is de afgelopen maanden getest door waterstofbeursinitiatief HyXchange in samenwerking met Vertogas, de certificerende instantie voor zowel groen gas als nu ook waterstof. Aan deze succesvolle praktijktest namen 18 marktpartijen deel. HyXchange wil de handel in certificaten en waterstof snel verder uitbouwen waarbij ook handel tussen Europese landen en waterstofimport van landen buiten de EU moet worden gefaciliteerd.

In de pilot is gekeken naar de praktische werking van het systeem waarop marktpartijen hun waterstof kunnen aanmelden voor het verkrijgen van een zogenaamde groene Garantie van Oorsprong. Deze Garanties van Oorsprong kunnen ook worden omgezet naar hernieuwbare brandstof eenheden (HBE) voor verkeer en vervoer. Tenslotte is gekeken naar de handel in deze Garanties van Oorsprong. Daarvoor wordt ook een standaard handelscontract ontwikkeld samen met Europese Energie handelaren. Dat maakt het ook mogelijk om de handel in waterstof snel op te starten, zoals beoogd door HyXchange. HyXchange draagt hiermee bij aan de energietransitie en de groei van duurzame energie en de minder aardgasafhankelijkheid in Nederland.

Certificering

De certificaten zijn Garanties van Oorsprong, die garanderen dat de waterstof is geproduceerd uit groene stroom. Daarmee kan elke verbruiker nagaan of de waterstof wel duurzaam is opgewekt. Nederland heeft een wet hierover aangenomen als nationale uitwerking van een Europese richtlijn. Vertogas, het bedrijf dat nu al de Garanties van Oorsprong voor groen gas uitgeeft en is aangewezen door de Minister om voor waterstof eveneens Garanties van Oorsprong uit te geven, heeft de afgelopen tijd aan een certificeringssysteem opgezet dat voorziet in deze nieuwe taak.

Dit systeem is nu nog een Nederlands systeem en dus alleen binnen Nederland geldig. Nederland is wel de eerste daarmee. Een meer internationaal systeem van waterstofcertificaten wordt later verwacht op basis van Europese regelgeving. Hierover wordt nog gediscussieerd. HyXchange pleit voor een spoedige regeling om ook de waterstofimport uit andere landen te certificeren.

Waterstofbeurs

Het handelsplatform HyXchange is een initiatief van Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Port of Amsterdam, Groningen Seaports en North Sea Port (Vlissingen, Gent, Terneuzen). Deze partijen zullen een cruciale rol spelen in de waterstofeconomie.

Onlangs is ook een simulatie van een spotmarkt in waterstof van start gegaan en wordt een aanzet tot een internationale prijsindex in waterstof gedaan.

De HyXchange waterstofbeurs initiatief wordt inmiddels met grote belangstelling gevolgd door een kring van 60 marktpartijen actief in energie en industrie. Het doel is dat de waterstofbeurs een centraal handelspunt en prijsindicator wordt.

 

Foto: https://www.freepik.com/free-photo/hydrogen-energy-storage-gas-tank-meadow-environment_29460653.htm#query=hydrogen&position=7&from_view=search&track=sph

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl