HomeArchiefNederlandse netbeheerders gaan congestie te lijf

Nederlandse netbeheerders gaan congestie te lijf

Het GOPACS platform van netbeheerders TenneT, Stedin, Liander, Enexis Groep en Westland Infra gaat van start. Het is een belangrijke stap om tekorten aan capaciteit in het elektriciteitsnet (congestie) te verminderen en zo bij te dragen aan het betrouwbaar en betaalbaar houden van het Nederlandse elektriciteitsnet.

De energietransitie en de economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. De netbeheerders werken hard aan het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het benutten van flexibiliteit uit de markt kan bijdragen aan het oplossen van (verwachte) congestie in het elektriciteitsnet. Het nieuwe GOPACS platform kan daarbij helpen.

Hoe werkt GOPACS?

Stel dat er ergens in het elektriciteitsnet congestie dreigt. Om deze congestie op te lossen, willen de netbeheerders dan bijvoorbeeld graag minder elektriciteitsproductie of juist een hoger verbruik van elektriciteit in dit deel van het net. Vanuit GOPACS wordt een verzoek om biedingen aan marktpartijen gestuurd. Marktpartijen met een aansluiting in dit gebied kunnen vervolgens een buy order plaatsen op een aangesloten energiemarktplatform. De balans van het elektriciteitsnet op nationaal niveau mag echter niet worden verstoord door deze actie om congestie op te lossen. Daarom wordt de verlaging van de elektriciteitsproductie binnen het congestiegebied gecombineerd met een tegengestelde order van een marktpartij buiten het congestiegebied.

Via GOPACS wordt razendsnel gecontroleerd of er door deze order geen problemen ontstaan op een andere plaats in het elektriciteitsnet van de deelnemende netbeheerders. Staan alle seinen op groen dan betalen de netbeheerders het prijsverschil tussen de twee orders, zodat deze gematcht kunnen worden op de marktplatforms en de congestie wordt opgelost.

 Laagdrempelig

GOPACS past goed bij de Europese richtlijnen voor het door de markt oplossen van congestiesituaties en biedt grote en kleine marktpartijen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om op eenvoudige wijze hun beschikbare flexibiliteit te gelde te maken en mee te helpen congestiesituaties op te lossen. Ook zorgt de samenwerking van de netbeheerders ervoor dat het oplossen van congestie in een deel van het elektriciteitsnet geen probleem veroorzaakt in een ander deel van het net bij een van de andere netbeheerders.

Voor GOPACS zijn de netbeheerders een samenwerking aangegaan met het intraday marktplatform van ETPA. Ze zijn momenteel in gesprek met andere marktplatforms om deze ook op GOPACS aan te sluiten. Ook de regionale netbeheerders Enduris, Coteq en Rendo steunen dit initiatief en onderzoeken hoe zij mee kunnen doen aan GOPACS.

 

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl