HomeTransitieElektrificatieNetbeheerders: ‘8 miljard aan investeringen en versnelde uitvoering projecten’
TenneT op zoek naar innovaties tegen netcongestie

Netbeheerders: ‘8 miljard aan investeringen en versnelde uitvoering projecten’

Onlangs presenteerden de Nederlandse netbeheerders de investeringsplannen voor de komende drie jaar. Ook stellen ze een methode voor versnelling van de uitvoering van projecten voor. 

Tot en met 2026 investeren netbeheerders ruim 8 miljard euro per jaar in de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten. Netbeheer Nederland ziet echter dat de vraag naar transportcapaciteit sneller groeit dan het tempo waarin de netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. De netbeheerders schatten aan zo’n driekwart van de huidige aanvragen te kunnen voldoen.

De netbeheerders stellen nu nieuwe methodes voor om de uitvoering van projecten te versnellen. Samen met aannemers, opdrachtgevers en (mede)overheden moet planmatiger worden gewerkt met het vizier gericht op de opbouw van het energiesysteem. Vandaag publiceren de netbeheerders een voorstel voor een Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur, waarin de regionale netbeheerders een aanzet doen hoe deze versnelling te realiseren. Daarnaast zorgt de uitvoeringsagenda voor transparantie en voorspelbaarheid van het uit te voeren werk. Door inzet van de agenda weten alle betrokkenen eerder waar en wanneer er aan de energie-infrastructuur gewerkt wordt. De netbeheerders gaan met alle stakeholders in gesprek over deze Uitvoeringsagenda.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl