HomeArchiefNieuw onderzoek naar corrosie

Nieuw onderzoek naar corrosie

Een consortium van toonaangevende universiteiten, instituten en bedrijven is onlangs gestart met een nieuw onderzoek naar corrosie. Met het project ThinCorr willen de initiatiefnemers meer inzicht krijgen in hoe het proces van corrosie – oftewel de aantasting van metalen – in zijn werk gaat.

Om ervoor te zorgen dat de industrie de toegepaste materialen op een veilige manier zo lang mogelijk kan gebruiken, is het raadzaam om de mechanismes van degradatie te begrijpen. Dit helpt bij het ontwikkelen en selecteren van de juiste materialen en zorgt ervoor dat tijdig onderhoud gepleegd kan worden. Bovendien kunnen op deze manier afvalstromen worden gereduceerd.

Corrosie

Atmosferische corrosie is het meest voorkomende type corrosie voor constructieve metalen. Vocht en droogte, luchtverontreinigende stoffen en temperatuur beïnvloeden het corrosieproces. De complexiteit van deze interacties maakt het begrip en de voorspelling van atmosferische corrosie zeer uitdagend. De samenwerking binnen een consortium van toonaangevende universiteiten, instituten en bedrijven is essentieel om serieuze stappen voorwaarts te maken.

Praktijktesten

Het testen van de corrosieweerstand van metalen in de praktijk is noodzakelijk om een geschikte selectie te
maken en om de toepassing van nieuwe materialen mogelijk te maken. Uniek aan het ThinCorr project is de wijze waarop getest wordt. In de testen worden de atmosferische omstandigheden waaraan metalen bloot staan zo goed mogelijk nagebootst. Meer inzicht in het corrosieproces zal leiden tot verbeterde materiaalkeuze en nieuwe onderhoudsprocedures waardoor de levensduur van producten verlengd wordt. Dit zal economische voordelen, verbeterde veiligheid van constructies, verminderd materiaalgebruik en lagere CO2-emissies tot gevolg hebben.

De ontwikkeling van een betrouwbaar model om de corrosieprestaties van de materialen te simuleren, stelt
metaalfabrikanten, zoals Tata Steel en Arcelor Mittal, en industriële eindgebruikers, zoals SKF, in staat de
corrosie mechanisme te begrijpen en hun materiaalontwikkelingsprogramma’s effectief en efficiënt te sturen. Het onderzoek is van belang voor een brede verzameling van toepassingen, van kogellagers en auto’s tot gebouwen en constructies.

Programma

ThinCorr is een van de projecten uit een programma van twaalf projecten op materialen-onderzoek dat door de topsector HTSM (Hightech systemen en materialen) is gehonoreerd met een toeslag van 2,6 miljoen euro. De overige twee miljoen euro die nodig is, wordt gefinancierd vanuit de industriële deelnemers aan het programma. De topsector HTSM ondersteunt de twaalf onderzoeken vanwege het baanbrekende wetenschappelijke karakter en de sterke betrokkenheid vanuit de industrie, met een commitment de innovaties snel om te zetten in nieuwe producten. De coördinatie van het programma is in handen van onderzoeksorganisatie M2i (Materials innovation institute).

Het project heeft een looptijd van 5 jaar en vergt een investering van 1.162.592 euro. Het consortium wordt gevormd door de volgende partners: TU Delft, VUB, NLDA, French Corrosion Institute, Arcelor Mittal, Tata Steel Europe, SKF en Zensor.

Delen:
Author