HomeTransitieCCUSNieuwe zitting Raad van State in stikstofzaak Porthos
Havenbedrijf Rotterdam start opspuiten land voor ‘groene’ bedrijven

Nieuwe zitting Raad van State in stikstofzaak Porthos

De Raad van State heeft een nieuwe zitting gepland in de stikstofzaak over CO2-transport en -opslagproject Porthos. De nieuwe zitting gaat over de ecologische beoordeling en vindt plaats op 2 maart 2023.

In november 2021 spande natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) een beroepszaak aan tegen het gebruik van de bouwvrijstelling door Porthos. Met de destijds geldende bouwvrijstelling hoefde en kon er geen vergunning worden aangevraagd voor de stikstofuitstoot die vrijkomt tijdens de bouw. Op 2 november 2022 oordeelde de Raad van State in een tussenuitspraak dat de bouwvrijstelling vervalt omdat deze in strijd is met het Europese natuurbeschermingsrecht.

De Raad van State bood Porthos en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een herstelmogelijkheid in de vorm van een ecologische beoordeling, waarin de effecten van stikstofdepositie op natuurgebieden zijn onderzocht. MOB mocht in december 2022 reageren op deze ecologische beoordeling van Porthos. Vervolgens mochten Porthos en EZK reageren op de inbreng van MOB.

MOB

MOB stelt in haar reactie dat met de ecologische beoordeling niet kan worden uitgesloten dat Porthos negatieve effecten heeft op nabijgelegen natuurgebieden. MOB betoogt dat de stikstofemissies van Porthos bijdragen aan een verdere overschrijding van de stikstofnormen in natuurgebieden.

Porthos en EZK onderbouwen in hun reactie de conclusie van de ecologische beoordeling: de geringe en eenmalige stikstofdepositie tijdens de aanleg van Porthos heeft geen negatieve gevolgen voor omliggende natuurgebieden.

Vertraging

Om verdere vertraging te voorkomen werkt Porthos door aan de voorbereidingen voor het project dat belangrijk is voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelen. De ministerraad heeft in december 2022 een garantieregeling voor Porthus gepubliceerd waarmee Porthos materialen kan bestellen vooruitlopend op het verkrijgen van de vergunningen.

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl