nieuws

Northern Enlightenment: Grondstoffen uit problematisch afval

Publicatie

28 sep 2018

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

grondstoffen, Northern Enlightenmentz, plastic afval

Enerpy richt zich op het herwinnen van grondstoffen en energie uit problematisch organisch afval. De technologie van het bedrijf heeft gelijkenissen met pyrolyse, maar is flexibeler toepasbaar en een stuk efficiënter. Het bedrijf heeft een demofabriek in Delfzijl en wil binnen twee jaar een commerciële plant hebben.
Enerpy is
 met dit project een van de finalisten van de Northern Enlightenmentz verkiezing. Een verkiezing die de industrie in de noordelijke provincies in Nederland wil inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het congres Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl.

Wie zit er achter?

De Enerpy Groep. Dit bedrijf bestaat uit een aantal ondernemingen in Nederland en Paraguay. De technologie achter de installatie van Enerpy kent namelijk haar oorsprong in het Zuid-Amerikaanse land. Daar is het proces bedacht door een Duitse wetenschapper. Vervolgens is het in Europa doorontwikkeld en opgeschaald. De technologie is wereldwijd geoctrooieerd.

Wat doet Enerpy?

Enerpy zet organische reststromen om in grondstoffen. Van biomassa, plastics, huishoudelijk afval, en oude autobanden worden olie, gas en carbon gemaakt. Het duurt duizenden, zo niet miljoenen jaren voordat organisch materiaal door natuurlijke processen in aardolie is omgezet. Met behulp van Enerpy’s technologie is het echter mogelijk om dit materiaal in enkele uren te transformeren. De techniek van Enerpy lijkt op pyrolyse, maar is veel energiezuiniger. Directeur Jos Koopmans: ‘Wij noemen onze technologie radiolyse. Voor het thermische kraakproces gebruiken wij namelijk straling. Straling kost energie, omdat je warmte moet maken, maar de warmteoverdracht is bijna een op een.’

Hoe werkt de techniek?

Om organische afvalstoffen om te zetten in grondstoffen worden deze in een gesloten reactor blootgesteld aan microgolven. Door middel van straling wordt het afval verhit en worden molecuulketens gebroken. In gasvorm verlaten deze moleculen de reactor om vervolgens onder speciale condities in condensors te worden getransformeerd naar oliën en – in sommige gevallen – in water en organische zuren. Een deel van het gas blijft in gasvorm, wat voor hergebruik in verschillende vormen geschikt is. In de reactor blijft na het proces de vaste grondstof carbon achter.

Voor de oven van de demoplant in Delfzijl kan het bedrijf zowel houtsnippers als gas gebruiken. De restwarmte wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit of het verwarmen van water. Het afval komt bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi vandaan. Koopmans: ‘Samen kijken wij naar reststromen waar Renewi of niks mee kan of waarvoor zij een meer duurzame of waardeverhogende verwerkingsmogelijkheid zoekt. Nu komen de meeste van deze afvalstromen in de verbrandingsoven terecht. Dan hebben we het onder andere over autobanden, luiers, computer afval, bermgras, plastics, ppc’s en nog veel meer. Voor de verschillende reststromen kunnen we dezelfde techniek gebruiken, alleen de manier van invoeren en de temperatuur zullen wel verschillen. De eerstkomende periode richten we ons voornamelijk op plastics.’

Wat voor producten maakt Enerpy?

Koopmans: ‘Het laaghangende fruit voor ons zijn brandstoffen voor de maritieme wereld en voor de cementindustrie. Onze oliën zijn daar nu al voor in te zetten. Maar we willen hoogwaardigere producten maken voor de chemische industrie. Ons hoofddoel is om aromaten voor die sector te produceren.’

Wat is de volgende stap?

In de komende twee jaar wil Enerpy in Delfzijl verschillende reststromen gaan testen en parameters uitzoeken om snel tot een industriële installatie te komen. ‘Binnen nu en twee jaar willen we een commerciële plant hebben waar we 100.000 tot 200.000 ton reststroom per jaar kunnen verwerken’, zegt Koopmans. ‘Onze demoplant kan nu 500 tot 1000 kilo per uur verwerken.’

Het bedrijf is al in gesprek met verschillende partijen over afname van zijn producten. ‘Maar we kunnen pas gericht en gedetailleerd met afnemers praten als we precies weten wat de samenstellingen van onze producten zijn.’

Waarom moeten jullie de Northern Enlightenmentz verkiezing winnen?

‘Onze technologie heeft straks een enorm grote impact in de chemische industrie, omdat het gebruik van fossiele grondstoffen minder wordt en het hergebruik van grondstoffen omhoog moet’, zegt Koopmans. ‘Ik denk dat wij bovenaan die keten staan om nieuwe grondstoffen te produceren. Daarnaast kan radiolyse pyrolyse vervangen en daardoor voor veel energiebesparing zorgen bij bedrijven die deze of een gelijksoortige techniek gebruiken.’

Eemsdeltavisie 2018: Factory as a forest

In de Industrieagenda voor de Eemsdelta durven de opstellers het aan: in 2050 kan het chemie- en energiecluster nettogebruiker zijn van CO2. Geen reductie, maar herstel! Net als bomen, die zijn niet CO2-neutraal, maar zetten kooldioxide juist om. Het vraagt wel een andere manier van kijken. CO2 is daarbij geen probleem, maar potentiële grondstof. De eerste projecten zijn er. Wat is er op termijn nog meer mogelijk?

Bij Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl onderzoeken we hoe de industrie nog meer kan leren van hoe bossen functioneren: Factory as a Forest. Schrijf u nog snel in!

Fotocredit: Pixabay
Bron: Petrochem 10-2018