nieuws

Northern Enlightenment: Van mest naar duurzame energie en koolstof

Publicatie

28 sep 2018

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

biomassa, energie, Northern Enlightenmentz

Stercore maakt van mest duurzame energie en koolstof, zonder dat hierbij afvalstoffen bij ontstaan. Zo draagt het bedrijf bij aan de oplossing voor het mestprobleem en biedt een alternatief voor fossiele brandstoffen.
Stercore is met dit project een van de finalisten van de Northern Enlightenmentz verkiezing. Een verkiezing die de industrie in de noordelijke provincies in Nederland wil inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het congres Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl.

Wie zit er achter?

Het Drentse Stercore, dat in 2016 is opgericht. Het bedrijf maakt groen gas en koolstof uit hernieuwbare grondstoffen zoals mest en digestaat uit co-vergisters. Stercore heeft de vergunningen voor de bouw van haar eerste fabriek in Emmen bijna rond en mogelijk worden nog dit jaar vergunningaanvragen voor twee andere fabrieken in Havelte en Kampen ingediend.

Welke technieken worden gebruikt?

Stercore gebruikt bekende en bewezen technologieën voor biothermisch drogen, vergassing en gasopwaardering. Deze technieken heeft ze verfijnd en op een slimme manier aan elkaar geknoopt. Jansen: ‘Uniek is dat bij onze vergassingstechnologie teervorming wordt voorkomen, waardoor geen zeer dure nageschakelde technieken nodige zijn. Daarnaast voorkomt dit ook weer extra down time. Een andere innovatie van ons is onze eigen methanisatie-installatie. Hiermee kunnen we het ruwe gas dat we produceren omzetten in gas van Groningse aardgaskwaliteit. Een methanisatie-installatie kan je van de plank af kopen, maar dan is het heel erg duur en een groot apparaat. Wij hebben zelf een modulair systeem ontworpen dat kleiner is. Ook andere kleine groengasproducenten kunnen dit straks gebruiken.’

Waar komen de grondstoffen vandaan?

Stercore maakt gebruikt van stapelbare droge mest en digestaat uit co-vergisting die van vaste leveranciers komt. Jansen: ‘Met onze software kunnen we snel analyses maken van de stoffen die onze fabriek ingaan. Deze moeten binnen een bepaalde bandbreedte passen zodat wij de juiste eindproducten krijgen. Dan gaat het met name om de bio-based carbon.’

Wat zijn de voordelen van deze groengasfabriek?

De fabriek is een (deel)oplossing voor aardgas, het mestprobleem en de verschraling van landbouwgronden. Als de fabriek in Emmen volledig operationeel is, kan deze 20 miljoen kubieke meter netto per jaar aan groen gas produceren. Directeur Hans Jansen: ‘Het Emmtec-terrein, waar de fabriek naast komt te staan, heeft een gasgebruik van 12.000 kubieke meter per uur. Onze installatie kan zo’n 3000 kubieke meter gas per uur produceren. Wij vergroenen het industrieterrein dus met een kwart. Dat is gigantisch. Gasterra wil ons gas bijvoorbeeld de komende twaalf jaar heel graag afnemen.’

Ook helpt Stercore Nederland van mest af. We hebben jaarlijks miljoenen tonnen aan stapelbare droge mest. Stercore kan met elke te plaatsen installatie 350.000 ton droge mest van 35 procent droge stof verwerken.

Van de koolstof maakt het bedrijf hoogwaardige organische meststoffen en bodemverbeteraars om verschraalde gronden tegen te gaan. De 30 miljoen kilo CO2 die jaarlijks bij het productieproces vrij komt, kan door de tuinbouw worden gebruikt. De warmte die vrij komt, kan via een warmtenet of direct aan industrie worden geleverd.

Jansen verwacht dat zijn bedrijf na ongeveer vijf jaar zonder SDE-subsidie winstgevend is. ‘Dat komt doordat ons hele proces is gericht op de eindproducten bio-based carbon en gas, en wij geen afval hebben. Bij andere groengasproducenten resteren er nog afvalstoffen die op hun beurt moeten worden verwerkt. De kosten daarvan zijn doorgaans hoger dan de opbrengsten.’

Waarom moet Stercore de Northern Enlightenmentz winnen?

Jansen: ‘Wij hebben geen afval en creëren meerwaarde met onze producten in de gehele keten. Daarnaast kan onze technologie de industrie en glastuinderij helpen verduurzamen met ons groen gas, de groene CO2 en onze warmte. Ook verduurzamen wij niet alleen Nederland met onze organische meststoffen, wij kunnen wereldwijd helpen om de verschraling van landbouwgronden te voorkomen en wij sluiten de mineralenkringloop. Onze groengasfabriek heeft alleen maar voordelen.’

Eemsdeltavisie 2018: Factory as a forest

In de Industrieagenda voor de Eemsdelta durven de opstellers het aan: in 2050 kan het chemie- en energiecluster nettogebruiker zijn van CO2. Geen reductie, maar herstel! Net als bomen, die zijn niet CO2-neutraal, maar zetten kooldioxide juist om. Het vraagt wel een andere manier van kijken. CO2 is daarbij geen probleem, maar potentiële grondstof. De eerste projecten zijn er. Wat is er op termijn nog meer mogelijk?

Bij Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl onderzoeken we hoe de industrie nog meer kan leren van hoe bossen functioneren: Factory as a Forest. Schrijf u nog snel in!

Fotocredit: Pixabay
Bron: Petrochem 10-2018