HomeTransitieNVDE: geef energietransitie prioriteit bij aanpak stikstofreductie

NVDE: geef energietransitie prioriteit bij aanpak stikstofreductie

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) wil dat het kabinet de energietransitie prioriteit geeft bij de aanpak voor stikstofreductie. Door het wegvallen van de bouwvrijstelling, naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State, lopen belangrijke projecten voor het versnellen van de energietransitie een groot risico op vertraging.

Maatregelen

De NVDE stelt voor dat direct wordt gestart met maatregelen om de meest omvangrijke stikstofemissies te reduceren in de omgeving rondom Natura2000-gebieden. Daarnaast moet er een juridisch houdbaar alternatief komen voor de bouwvrijstelling dat is gebaseerd op geborgde stikstofreductie waarbij transitie-projecten de hoogste prioriteit krijgen. Verder pleit de NVDE voor het financieren van ‘Best Beschikbare Technieken’ op het gebied van stikstofreductie, extra stikstofexperts/ecologen en opschaling van stikstofemissievrij bouwmaterieel.

“Om klimaatverandering tegen te gaan is snel meer CO2-uitstoot verminderen cruciaal. Energietransitie-projecten leiden bovendien veelal tot lagere structurele stikstofemissies. Het kabinet moet het probleem in de bouwfase van deze projecten daarom snel aanpakken. Dat helpt het stikstofprobleem op te lossen en voorkomt onzekerheid en vertraging in de energietransitie”, aldus NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

Nederland loopt al achter met het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2030, bleek onlangs uit de Klimaat & Energieverkenning 2022 (KEV). Door congestie op het net staan projecten op het gebied van elektrificatie en groene waterstof zwaar onder druk. Belangrijke projecten om deze problemen op te lossen, lopen met het wegvallen van de bouwvrijstelling nu een groot risico op vertraging.

Aankomende vrijdag 25 november besluit de Ministerraad over maatregelen op de korte termijn om uit de stikstofimpasse te komen. Volgens de bedrijvencoalitie moet het belang van de energietransitie hier nadrukkelijk bij worden betrokken. De NVDE ziet de volgende kansen om duurzame energie juist een bijdrage te laten leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem en het herstellen van de natuur.

Delen:

monique@industrielinqs.nl