HomeVeiligheidOM onderzoekt Tata Steel IJmuiden
Tata Steel investeert in omvangrijke milieu-installatie

OM onderzoekt Tata Steel IJmuiden

Het Openbaar Ministerie (OM) bezoekt vandaag samen met de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), Omgevingsdienst DCMR en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) Tata Steel IJmuiden in het kader van het lopende strafrechtelijke onderzoek.

Het onderzoeksteam kijkt of het bedrijf verweten kan worden of zij opzettelijk en onrechtmatig schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater heeft gebracht of laten brengen, met een mogelijk gevaar voor de gezondheid. Het opsporingsteam kijkt met eigen ogen naar de productieprocessen en naar de werking van bepaalde fabrieken binnen de inrichting van Tata Steel.

Vervolgstappen

Het OM startte het strafrechtelijk onderzoek in februari op naar aanleiding van aangifte van meer dan 1.100 personen en organisaties tegen het staalbedrijf. Op dit moment is het opsporingsonderzoek in de volle gang. Dat betekent dat er nog geen beslissing is genomen of Tata Steel vervolgd wordt. Na afronding van het onderzoek zal het OM eventuele vervolgstappen bekend maken. Een tijdlijn hiervoor is niet bekend. Tata Steel geeft aan alle medewerking aan het onderzoek te verlenen.

Leefomgeving

De ILT werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het verbeteren van de leefomgeving rondom Tata Steel. De provincie Noord-Holland is als bevoegd gezag primair verantwoordelijk voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij Tata Steel. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert de VTH-taken uit in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl