HomeArchiefOnderzoek derde CCS-musketier Aramis  

Onderzoek derde CCS-musketier Aramis  

Na Porthos en Athos, komt er misschien een derde CCS-musketier in Nederland: Aramis. TotalEnergies, Shell Nederland, EBN en Gasunie onderzoeken de mogelijkheid voor een derde CO2-afvang en opslaghubin de haven van Rotterdam . De partijen denken in 2023 een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen.

TotalEnergies, Shell Nederland, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie zijn een samenwerkingsverband aangegaan om grootschalige CO₂-reductie van industriële clusters te realiseren. Onder de naam Aramis werken de partijen samen aan de ontwikkeling van nieuwe transportinfrastructuur om CO2-opslag mogelijk te maken. Aramis streeft ernaar om in 2023 een definitief investeringsbesluit te nemen met een operationele start in 2026.

Aramis wil bijdragen aan de reductie van de CO₂-uitstoot van moeilijk te verduurzamen industrieën zoals afvalverwerking, de staal-, chemische-, en de cementindustrie, en raffinaderijen. Dit wil Aramis doen door een grootschalig CO₂-transportinfrastructuur die opslag mogelijk maakt aan te bieden. Dit zou de industriële sector de mogelijkheid geven CO₂ te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. De Aramis-infrastructuur is vrij toegankelijk voor derden, zodat andere industriële klanten en opslagvelden stapsgewijs aan het systeem kunnen worden toegevoegd.

CO2-inzamelingshub

De initiatiefnemers van het Aramis project willen, in samenwerking met verschillende lokale partijen en initiatieven, onderzoek doen naar de te ontwikkelen CO₂-transportfacititeiten die de opslag mogelijk maakt. Deze betreffen onder meer een nieuwe CO₂-inzamelingshub op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Potentiële klanten kunnen CO₂ naar de hub vervoeren per schip (kustvaarders en binnenvaartschepen) en via landleidingen. De CO₂-inzamelingshub omvat een compressor station, een terminal om schepen aan te leggen en opslagtanks die de vloeibare CO₂ van de schepen tijdelijk kunnen opslaan. Een offshore pijpleiding transporteert de CO₂ van de inzamelingshub naar de op zee gelegen platforms. Daar wordt de CO₂ via bestaande putten in lege gasvelden geïnjecteerd. Deze gasvelden liggen zo’n drie tot vier kilometer onder de Noordzeebodem.

Synergie

Samenwerking tussen projecten is cruciaal om de energietransitie te realiseren. Het project is ook van plan synergieën te creëren met Porthos en Athos, bestaande CCS-projecten in Nederland gericht op lokale industriële clusters. Zo kan in de toekomst aan de behoeften van meer industrieclusters worden voldaan om hun transitie naar duurzamere productieprocessen te ondersteunen.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl