HomeInfrastructuurOpen waterstofdistributienet H2avennet voor Amsterdamse haven
Overeenkomst Firan en Port of Amsterdam

Open waterstofdistributienet H2avennet voor Amsterdamse haven

Port of Amsterdam en Firan, een dochteronderneming van Alliander gaan samen een open toegankelijk waterstofdistributienet in het Amsterdamse haven- en industriegebied ontwikkelen. Beide partijen hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend om aan de slag te gaan met het ontwerp van dit distributienet, genaamd H2avennet. Dit net is geschikt voor bedrijven die in de toekomst waterstof willen gebruiken of produceren. Met dit project wil Port of Amsterdam de energietransitie in het havengebied in de stad versnellen.

Het H2avennet-waterstofdistributienet krijgt een druk van 8 bar. Zowel grote als kleine producenten en gebruikers kunnen onder vergelijkbare voorwaarden aan het net worden aangesloten. Het H2avennet zal door Firan worden gerealiseerd en beheerd. De onderneming is gespecialiseerd in infrastructuren voor waterstof, warmte, koude, duurzame gassen en zon- en windenergie.

Vergelijkbaar met hoe het netbeheer van aardgas nu werkt, is de verwachting dat er in het havengebied ook voor waterstof een transportnetwerk op hoge druk en een distributienetwerk op lage druk nodig is. H2avennet wordt op termijn verbonden met het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied. Dit transportnetwerk krijgt een druk van 30 bar.  Grote producenten en afnemers van waterstof kunnen hier rechtstreeks aangesloten worden. Deze hoofdleiding wordt aangelegd en beheerd door Gasunies dochterbedrijf Hynetwork Services. Dit sluit aan op het landelijke waterstofnetwerk, dat de grote industriële clusters met elkaar verbindt.

Definitieve investeringsbeslissing

Vanuit project H2avennet worden momenteel gesprekken gevoerd met bedrijven in het havengebied. Dit zijn bedrijven die waterstof als een realistisch onderdeel zien van de overgang naar een CO2-vrije bedrijfsvoering voor hun vestiging in de Amsterdamse haven. Bedrijven die interesse hebben, kunnen dit kenbaar maken bij H2avennet. Deze aanmeldingen vormen de inbreng voor het vaststellen van het ontwerp: naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023.

De definitieve investeringsbeslissing wordt na de fase van het detailontwerp genomen. Bij een positief besluit zal het distributienet in 2026 gereed zijn voor gebruik. Daarna zal het net op het hoofdleidingnetwerk van Hynetwork Services worden aangesloten. Dat is volgens planning eind 2026 beschikbaar in het Amsterdamse havengebied.

Initiatiefnemer

Als initiatiefnemer van H2avennet neemt Port of Amsterdam actief deel in de ontwerpfase van het project. Het havenbedrijf wil de energietransitie in het havengebied aanjagen en ziet daarbij een belangrijke rol voor groene waterstof. Tijdige beschikbaarheid van deze energiedrager en grondstof, en de infrastructuur om deze te transporteren, zijn cruciaal voor de verduurzaming van bestaande activiteiten en voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en activiteiten, die de energietransitie ondersteunen. Port of Amsterdam richt zich – naast transport en beschikbaarheid van waterstof in het havengebied – ook op productie, import per schip en opslag van groene waterstof.

 

Foto: Ebbes fotografie

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl