HomeBranded contentOpenhartoperatie in pompplateau Vopak geslaagd

Openhartoperatie in pompplateau Vopak geslaagd

(branded content)

De simpele vraag luidde: Hebben jullie een ervaren constructiemanager die eens kan meekijken hoe we het vervangen van de headers zo veilig en efficiënt mogelijk kunnen aanpakken? Dit mondde uit in een complex project waarbij Equans met veel oog voor veiligheid de headers van Pompfase I en II bij Vopak terminal Europoort verving.

Een pompplateau is een complex systeem met piping op verschillende niveaus, E&I-bekabeling in diverse kabelgoten en loopbordessen. Helemaal onderin de circa vijf meter diepe put bevinden zich de headers. De opdracht was om drie hoofdheaders in het ene deel van de put over de totale lengte van veertig meter volledig te vervangen, plus enkele headers in het aansluitende deel van het pompplateau. Geen eenvoudige klus met al het andere leidingwerk, kabels en bordessen erboven.

Pompplateau bij Vopak tijdens de renovatie

Pompfase I en II vormen bovendien de centrale verpomping, het hart eigenlijk, van de Vopak-operatie in Europoort. ‘Je wilt daarin geen onverwachte stilstand, want alle producten worden door deze headers verpompt’, vertelt projectmanager Bert de Vries van Equans. Bovendien was het een potentieel risicovolle operatie. ‘Vanwege de noodzaak om te werken aan open systemen, was er erg veel aandacht voor het veiligheidsaspect’, vertelt projectmanager Derk Slendebroek van Vopak.

Gepuzzel

De Vries en zijn collega’s brachten samen met Vopak het probleem in kaart en de conclusie was dat het bouwen van een nieuwe put eigenlijk de beste oplossing zou zijn. De Vries: ‘Dat zou echter een megaklus zijn, zowel technisch als financieel. Vopak daagde ons uit met een oplossing voor de bestaande put te komen. We werkten hiervoor diverse scenario’s uit die we vervolgens bespraken met Vopak en hun ontwerpbureau.’

 

‘Vanwege de noodzaak om te werken aan open systemen

was er erg veel aandacht voor het veiligheidsaspect.’

Derk Slendebroek, projectmanager Vopak

 

Uiteindelijk werden de nieuwe, zes meter lange header-delen verticaal naar beneden en daarna horizontaal op hun plek gebracht; een heel gepuzzel. Ter plaatse lassen was niet mogelijk vanwege explosiegevaar, dus moesten flenzen uitkomst bieden. Ook wilde Vopak de werkzaamheden van de normale operatie niet, of in ieder geval zo min mogelijk, verstoren. ‘We zijn alleen enkele keren kort uit bedrijf geweest, onder meer om bestaande leidingdelen te slopen en de nieuwe te monteren en inbedrijf te nemen.’

Simuleren

Alles werd vooraf compleet uitgedacht. Belangrijk daarbij was het inzetten van een 3D-scanner. ‘We hebben eerst een 3D-scan gemaakt van de complete put’, vertelt Milan Blom, lead engineer bij Equans. ‘Daarna maten we alle flenzen nog eens na om de exacte stand van de bestaande flenzen te weten.’ De 3D-scan was ook nuttig omdat de engineers daarmee konden simuleren hoe de nieuwe leidingstukken de put in moesten worden gebracht.

Leidingen liggen klaar in de Equans prefabricageshop om te worden geverfd en op transport te worden gezet.

Om problemen in de put voor te zijn, werden de nieuwe headers en flenzen in de prefabricageshop van Equans nauwkeurig nagemeten. De Vries: ‘Daarmee wisten we verrassingen tijdens de ingewikkelde en zware montage in de put tot een minimum te beperken. Alles wat een beetje lastig was, hebben we ook eerst buiten de put getest.’ Zo moest er een spoel van tweeëneenhalve meter lang en met een doorsnede van negenhonderd millimeter worden vervangen. De Vries: ‘Zelfs met het simuleren konden we niet vaststellen of de pijpspoel zou passen, dus deden we eerst een fysieke test met behulp van een kraan. Het paste op een halve centimeter.’

Vopak Veiligheidsaward

Ondanks de complexiteit, de projectduur van ruim twaalf maanden en het hoge aantal betrokken medewerkers – op de drukste momenten liepen er rond de vijftig medewerkers in de put – waren er geen veiligheidsincidenten. Slendebroek: ‘Elke dag begon met een start-werkbespreking waarin we de werkzaamheden van die dag en de specifieke veiligheidsaspecten bespraken. Equans schakelde een zeer bekwame veiligheidsinspecteur in die fulltime aanwezig was en de vinger aan de pols hield. Er was dus continu focus op veiligheid en dat leverde Equans de jaarlijkse Vopak Veiligheidsaward op. Dat is een heel goede prestatie.’

Topteam

De klus werd dankzij de multidisciplinaire aanpak en goed teamwork succesvol afgerond, stelt De Vries. ‘Doordat we al zo vroeg bij het project werden betrokken en mochten meedenken, konden we het verschil maken in het uitdenken van de scope en de scenario’s. We hebben de klant in dat hele proces telkens meegenomen.’ Blom voegt daaraan toe: ‘Doordat wij alle disciplines in huis hebben en alles wat we aan de voorkant bedenken ook zelf moeten bouwen, werken we samen aan werkbare oplossingen. Als wij iets verzinnen, toetsen we dat direct met de mensen die het moeten uitvoeren. Zo komen we vanzelf tot first time right.’

Ook Slendebroek is uitermate positief over het verloop en het resultaat van het project. ‘Het Equans-team was zeer ter zake kundig met veel praktisch inzicht. Het team stak veel tijd in een goede voorbereiding. De controle op de verschillende aspecten was erg goed en samen vormde dat een belangrijk onderdeel van het behaalde succes. Het was echt een topteam met de juiste vakmensen op de juiste plek.’

Delen:
Tags
Author

klaas@basiqcompany.nl