HomeArchiefOpnieuw groene investering in Delfzijl

Opnieuw groene investering in Delfzijl

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een minderheidsbelang genomen in SCW Systems. Met deze kapitaalinjectie kan SCW Systems zijn technologie, waarmee het reststromen kan omzetten in groen gas, gaan opschalen.

Volgens Dagblad van het Noorden heeft SCW samen met partner Gasunie al plannen om in Delfzijl een fabriek te bouwen die jaarlijks 150 tot 200 miljoen kubieke meter groen gas produceert. Met de bouw van de fabriek zou een investering zijn gemoeid van 150 tot 200 miljoen euro.

SCW Systems zet (natte) organische reststromen, zoals rioolslib, agrarische biomassa, GFT en reststoffen uit de industrie, om in voornamelijk groen gas (methaan) en groene waterstof. Deze omzetting vindt plaats bij hoge druk en temperatuur boven het zogenaamde superkritische punt van water. Hierbij is de temperatuur minimaal 375 graden Celsius en de druk minimaal 221 bar. Omdat het groene gas onder hoge druk beschikbaar komt, kan het zonder verdere beperkingen worden geïnjecteerd in het hogedrukleidingnetwerk van Gasunie.

Groene waterstof

Een joint venture van SCW Systems en Gasunie New Energy heeft in Alkmaar al een demonstratiefabriek gebouwd waar de technologie op grote schaal wordt uitgeprobeerd. De twee partners willen nu tot 2023 zo’n twee tot driehonderd productie-units bouwen, verspreid over drie locaties, met een totale capaciteit van ongeveer twintig petaJoule.

Met deze units kan overigens behalve groen gas ook groene waterstof worden geproduceerd. Dit kan als grondstof worden gebruikt in de energie- en chemische industrie. Ten slotte komt er onder hoge druk een zuivere groene CO₂ stroom vrij. Deze kan nuttig worden gebruikt, bijvoorbeeld in de tuinbouw. Maar SCW ontwikkelt ook een nieuw proces voor CO2-hergebruik, waarbij het gasvormig CO2 wordt omgezet in een vaste stof die nuttig kan worden gebruikt als vervanger van cement of kalk. Kort-cyclische CO₂ wordt daarmee permanent aan de atmosfeer onttrokken.

Fosfaten

Een interessante bijvangst is dat de in biomassa aanwezige mineralen uitkristalliseren in de superkritische fase van water. Daardoor wordt terugwinning van bijvoorbeeld fosfaten op termijn mogelijk en kunnen grondstoffenkringlopen worden gesloten. Omdat de natuurlijke fosfaatreserves op lange termijn uitgeput raken, is het belangrijk dat alternatieven voor bijvoorbeeld kunstmestproductie beschikbaar komen.

Meer lezen over de technologie van SCW Systems? Lees het artikel in Petrochem 6 2018 of klik hier.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl