nieuws

Opsplitsing AkzoNobel in twee bedrijven

Publicatie

19 apr 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

AkzoNobel, opsplitsing AkzoNobel

AkzoNobel heeft bekend gemaakt dat het gaat opsplitsen in twee onderdelen: Paints en Coatings en Specialty Chemicals. Deze splitsing wordt in een tijdsbestek van twaalf maanden gerealiseerd. De opbrengsten worden grotendeels teruggegeven aan aandeelhouders.

AkzoNobel is enerzijds een verf- en coatingsonderneming en tevens producent van specialistische chemicaliën. Vanuit deze twee verschillende aandachtsgebieden wil het bedrijf opsplitsen en twee aparte bedrijven creëren. In het recente verleden heeft AkzoNobel tot twee maal toe een overnamebod ontvangen van PPG Industries Inc. Deze voorstellen zijn zorgvuldig onderzocht maar AkzoNobel is van mening dat het eigen plan dat zij nu presenteren beter is dan het alternatief dat PPG kon bieden.

Toekomst

Voor Specialty Chemicals wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden. Er wordt gekeken naar de voor- en nadelen van het creëren van een ‘seperate listed entity’ maar ook naar de mogelijkheden van verkoop. Volgens AkzoNobel zal dit leiden tot ‘hoogwaardige, snellere en meer zekere waardecreatie met aanzienlijk minder risico’s, onzekerheden en sociale kosten ten opzichte van alternatieve opties.’ De netto-opbrengsten van de afsplitsing worden grotendeels teruggegeven aan aandeelhouders. De ambitie om in 2050 CO2 neutraal te zijn en gebruik te maken van 100 procent hernieuwbare energie blijft overeind.

Groei en kostenbesparing

AkzoNobel wil dit traject uitvoeren in twaalf maanden tijd. Projectteams zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. De strategie draait om groei en kostenbesparing. Het bedrijf heeft vertrouwen in groei van beide bedrijfstakken. Tot 2020 wordt één biljoen euro geïnvesteerd in Paints en Coatings. Voor 2020 verwacht AkzoNobel een ROS van 15 procent en meer dan 25 procent ROI voor Paints en Coatings en een ROS van 16 procent en meer dan 20 procent ROI voor Specialty Chemicals. Met deze gewijzigde strategie en dankzij continue verbeterprogramma’s verwacht AkzoNobel jaarlijks € 150 miljoen te kunnen besparen in Paints en Coatings. Daarnaast wordt gesproken over een kostenbesparing van € 50 miljoen als resultaat van de afsplitsing van Specialty Chemicals.

Financiële positie

AkzoNobel geeft aan dat ze deze mogelijkheid al enige tijd onderzoeken. De beslissing om daadwerkelijk te gaan opsplitsen wordt ingegeven door een sterke financiële positie van beide bedrijfsonderdelen. Ton Büchner, CEO van AkzoNobel: ‘De geleverde prestaties in de industrie en toekomst van Specialty Chemicals geven ons het vertrouwen om opbrengsten aan aandeelhouders terug te geven vooruitlopend op de afsplitsing. Daarnaast zien we groeikansen voor het Paints en Coatings bedrijf, waarvan we verwachten dat het sneller zal blijven groeien dan de rest van de markt. Deze strategie zal substantiële waarde creëren voor aandeelhouders met aanzienlijk minder risico’s en onzekerheden vergeleken met alternatieven.’