nieuws

Overheid investeert in techniekonderwijs

Publicatie

23 mei 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

investering, opleiding

De Rijksoverheid investeert vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO €15,9 miljoen in 15 samenwerkingsverbanden die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. De meeste aanvragen zijn gericht op techniek, procesindustrie en bouw en worden ingezet om studenten al tijdens hun studie te laten werken met state-of-the-art-technieken en -methoden.

Aangevuld door regionale overheid en bedrijfsleven gaat het om een totale investering van ruim €49 miljoen. Uitgangspunt voor het Regionaal Investeringsfonds is ervoor zorgen dat de toekomstige werkgevers bij de school binnenkomen en dat studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft het onderwijs zich vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden.

Samenwerking

De meeste van de 15 aanvragen zijn gericht op techniek, waar vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte aan is. Zo zet het NOVA college in Haarlem met ‘Smart Makers Education’ in op continue ontwikkeling van onderwijs in technologie en het promoten van ICT-technische beroepen. Stichting Landstede ontvangt een subsidie van €1,5 miljoen voor het project Industriële Robotica waarmee werknemers die van school aan het werk gaan klaar worden gemaakt om in de bedrijven een rol te spelen bij digitalisering, robotisering en de introductie van 21ste century skills. Het ROC van Amsterdam zet de verkregen financiële middelen in voor de Opleidingscampus Technische Installaties Amsterdam waarmee voldoende aanbod wordt gecreëerd van gekwalificeerde elektro- & installatietechnici die technische installaties kunnen ontwerpen, bouwen en onderhouden. Deze campus is een verzameling aan faciliteiten verspreid over de stad Amsterdam, waar leerlingen, studenten, bedrijven en scholen elkaar ontmoeten.

Nadat een tussenevaluatie liet zien dat het fonds succesvol is, stelde minister Bussemaker onlangs €25 miljoen beschikbaar om het fonds met een jaar te verlengen. Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben daarmee in 2018 ook nog de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds.

Fotocredit: Laura van der Linde

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

Sloop en sanering Aluchemie kan beginnen