HomeTransitieEnergiebesparingOverheid stelt meer subsidie voor klimaatinvesteringen beschikbaar
subsidie

Overheid stelt meer subsidie voor klimaatinvesteringen beschikbaar

Het kabinet stelt dit voorjaar een aantal subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Bedrijven en kennisinstellingen die innoveren of investeringen doen om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen daar subsidie voor ontvangen. Het totaal beschikbare budget is ruim €270 miljoen.

De overheid heeft via de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 74 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten om de CO2-uitstoot te reduceren. De projecten moeten bijdragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem, een aardgasvrije gebouwde omgeving of een klimaatneutrale en circulaire industrie.

Bewezen

Via de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is €138 miljoen beschikbaar. Dit subsidie-instrument ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Deze maatregelen zijn vaak nog niet rendabel, hebben een hoge terugverdientijd of extra ondersteuning nodig. Deze investeringen dragen bij aan het verduurzamen van de industrie.

Betaalbaar

Daarnaast worden dit voorjaar ook de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE) opengesteld. Deze regelingen hebben onder andere tot doel om de energietransitie betaalbaarder te maken en innovaties in de industrie op het gebied van circulaire economie te stimuleren.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl