HomeArchiefOvername Eneco is officieel

Overname Eneco is officieel

De overname van Eneco door het Japanse Mitsubishi en Chubu Electric Power is officieel afgerond. Alle 44 aandeelhoudende gemeentes stemden in met de voorgenomen verkoop. Met de goedkeuring van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, de Belgische federaal minister van Energie en de mededingingsautoriteiten van Duitsland en de Europese Commissie is aan alle voorwaarden voldaan.

Met het Consortium als nieuwe aandeelhouder bevindt Eneco zich in een uitstekende positie om een leidende rol te blijven spelen in de energietransitie. Eneco is nu in staat om haar duurzame strategie gericht op groei van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve diensten, versneld te implementeren. Eneco’s positie als geïntegreerd en onafhankelijk Nederlands energiebedrijf blijft onveranderd.

Mitsubishi CEO Takehiko Kakiuchi zegt te blijven investeren in duurzame productiemiddelen en uitbreiding van de (energie)activiteiten van Eneco. ‘Wij hebben al sinds 2012 samenwerkingsverbanden met Eneco en het Consortium heeft de intentie om het aandeelhouderschap voor de lange termijn voort te zetten.’

Nieuw bestuur

Met het afronden van de transactie wijzigt de samenstelling van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. CEO Ruud Sondag treedt op eigen verzoek af als lid van de Raad van Bestuur. Het selectieproces van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe CEO van de organisatie bevindt zich in een vergevorderd stadium. De heer Hans Peters, de huidige Chief Customer Officer, treedt toe tot de Raad van Bestuur. Hij blijft verantwoordelijk voor alle klantgerichte zaken.

De heer Hiroshi Sakuma treedt ook toe tot de Raad van Bestuur en zal, in de hoedanigheid van Chief Cooperation & International Officer, enerzijds verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op het gebied van strategie en anderzijds voor de uitbreiding van Eneco’s activiteiten naar internationale markten.

Ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) verandert. Voormalig TenneT bestuursvoorzitter Mel Kroon wordt de nieuwe voorzitter van de RvC. Namens Mitsubishi Corporation nemen de heer Katsuya Nakanishi, de heer Yutaka Kashiwagi en de heer Haruhiko Sato zitting in de RvC, en de heer Takanori Shiozawa neemt zitting in de RvC namens Chubu Electric Power.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl