HomeArchiefOverzicht methanisatie-technieken en -projecten

Overzicht methanisatie-technieken en -projecten

Wie alles wil weten over de grote diversiteit aan methanisatietechnieken, kan nu terugvallen op een recent rapport van DNVGL in samenwerking met Gasunie en GasTerra. De omzetting van syngas of waterstof naar methaan kan via vele routes. Nederland speelt in deze ontwikkelingen een hoofdrol en blijft zijn rol als gasland ook in de toekomst vertolken.

DNVGL lanceerde samen met Gasunie en Gasterra een uitgebreid overzicht van methanisatie technologieën en commercieel beschikbare systemen. Methanisatie is een omzettingstechniek voor de omzetting van waterstof of syngas in methaan van gasnetkwaliteit. Het document bevat theoretische, operationele en commerciële informatie over methaantechnologie en -systemen. Met dit rapport willen de auteurs de verdere technologische ontwikkeling stimuleren en ondersteunen en de decarbonisatie van het aardgassysteem versnellen.

Biomethaan

Gas uit duurzame bronnen zoals wind en zon kan een belangrijke rol spelen bij het koolstofarm maken van het energiesysteem. Of het nu gaat om biomethaan geproduceerd uit biomassavergassing, waterstof geproduceerd door elektrolyse van hernieuwbare energie of biomethaan uit anaerobe vergisting, methaan is een cruciale technologie als laatste stap in de waardeketen van hernieuwbare bronnen naar netinjecteerbaar biomethaan.

Volwassen

Met name dankzij Nederlands onderzoek is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van verschillende vergassings- en methaantechnologieën. Deze kunnen de groei van de productie van biomethaan in het net versterken. Een toenemend aantal experimentele en demonstratie-installaties is reeds in bedrijf en de nieuw ontwikkelde systemen evolueren naar een volwassen niveau.

Methanisatieprojecten

Het rapport geeft een actueel overzicht van alle chemische en biologische basistechnologieën en bespreekt de relevante technische aspecten van methaansystemen. Bovendien bevat het verslag een lange lijst van methanisatieprojecten en -technologieën. Een reeks fabrikant-specifieke informatiebladen bevat gedetailleerde technische en commerciële informatie.

U kunt het rapport downloaden via de site van DNVGL

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl