HomeChemiePaques Biomaterials en Looop werken samen in productie PHA
samenwerking Looop- Paques Biomaterials

Paques Biomaterials en Looop werken samen in productie PHA

Paques Biomaterials en Looop gaan samenwerken in het produceren van het biopolymeer PHA (Polyhydroxyalkanoaat) uit agri-food reststromen. Paques Biomaterials werkt al meer dan 10 jaar aan de technologie waarbij bacteriën in organische reststromen PHA produceren. Looop is een onafhankelijke (kennis)partner en leverancier van deze reststromen, afkomstig uit de agrifoodsector.

Voor Paques Biomaterials betekent de samenwerking een betrouwbare aanvoer van reststromen om PHA te produceren. Looop kan verschillende reststromen uit de agri-foodsector combineren, waardoor het de beste grondstof voor de PHA-productie kan leveren. De twee bedrijven gaan nu samen verder het produceren van PHA uit deze reststromen onderzoeken.

Looop verwerkt organische reststromen tot onder andere diervoeders, grondstoffen voor petfood en bio-based producten voor de humane sector. Het gebruik van reststromen als grondstof voor biopolymeren past dan ook in de circulaire filosofie van het bedrijf.

Paques Biomaterials heeft verschillende samenwerkingen lopen om PHA te produceren. Nederlandse organisaties met industrieel afvalwater, een consortium met diverse waterschappen voor gemeentelijk afvalwater en een multinational in Zuid-Korea. De komende maanden wordt de samenwerking tussen Looop en Paques Biomaterials geconcretiseerd zowel op gebied van business development als van technology development.

Foto: Iris Sijbom

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl