Deltalinqs

+31(0)10 402 03 99

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Namens onze leden zetten wij ons in voor het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied. Met ondernemerschap en innovatie als uitgangspunt heeft Deltalinqs de belangenbehartiging geclusterd rondom zes thema’s: ondernemersklimaat, onderwijs en arbeidsmarkt, milieu en duurzaamheid, veiligheid en security, infrastructuur en bereikbaarheid en innovatieplatforms.

Havennummer 2235
PortCity II, 4e etage
Waalhaven Z.z. 19 3089 JH Rotterdam
+31(0)10 402 03 99
info@deltalinqs.nl

Nieuws en Publicaties over Deltalinqs