Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam is partner van ons Industry & Energy platform

Amsterdam wil een stad zijn waar zuinig met energie wordt omgesprongen, waar energie alleen duurzaam wordt opgewekt en waar grondstoffen en materialen oneindig worden hergebruikt. Het stadsbestuur heeft duidelijke ambities. Zo streeft het naar een vermindering van de CO2-uitstoot in Amsterdam met 55% in 2030, en 95% in 2050. Vóór 2040 is de stad aardgasvrij en over 10 jaar hebben we alleen nog uitstootvrij vervoer over de weg en over het water. In 2050 is Amsterdam een circulaire stad, alles wat dat het produceert en consumeert is herbruikbaar. Amsterdam wil ook een stad zijn die goed omgaat met de effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast, toenemende periodes van droogte en hitte, en verandering van biodiversiteit.

Nieuws en Publicaties over Gemeente Amsterdam