HomeTransitiePlatform Offshore Solar wil brede ontwikkeling zonne-energie op zee
Kerngroep Platform Offshore Solar

Platform Offshore Solar wil brede ontwikkeling zonne-energie op zee

Begin dit jaar is het Platform Offshore Solar (POS) officieel van start gegaan. Het platform bestaat momenteel uit TNO,  SolarDuck, Oceans of Energy en Bluewater. Deze partijen hebben de gezamenlijke ambitie om zonne-energie op zee te realiseren. Het platform werpt zich op als gesprekspartner voor de overheid, Tennet en andere sectoren en stakeholders die actief zijn op de Noordzee.

Het POS-platform wil samenwerken op het gebied van innovatie, bijvoorbeeld voor wat betreft ecologische aspecten en integratie met offshore wind en waterstofproductie. De industriële partners onderstrepen het belang van een goede samenwerking van de sector met de overheid. ‘Een goed juridisch kader en goede regelgeving met betrekking tot integratie in het energiesysteem kan de ontwikkeling van offshore solar voor Nederland enorm versnellen’, aldus POS. Het platform denkt dat 3GWp offshore zonne-energie gemakkelijk haalbaar is in 2030 en exportkansen voor Nederlandse technologie biedt.

 

Op de foto de kerngroep Platform Offshore Solar (POS), TNO, SolarDuck, Oceans of Energy en Bluewater.

Van links naar rechts: Jan Kroon en Wiep Folkerts (TNO), Don Hoogendoorn en Koen Burgers (SolarDuck), Brigitte Vlaswinkel en Allard van Hoeken (Oceans of Energy), Clemens van der Nat (Bluewater Energy Services).

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl