Petrochem platform

Het Petrochem platform brengt tal van beslissers en experts in de Nederlandse en Vlaamse chemie en olie-industrie bijeen om bij te dragen aan transparante en inspirerende informatievoorziening. Het platform belicht journalistiek en onafhankelijk nieuws, trends en innovaties. Ook worden er logische verbanden gelegd. Actuele onderwerpen worden uitgediept en het uitgebreide netwerk dient voor kennisdeling en inspiratie.

Dat gebeurt via verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden. Het Petrochem platform bereikt zijn doelgroep via het vakblad Petrochem (elf edities per jaar), de platform website Petrochem.nl (dagelijks updates), de wekelijkse nieuwsbrief en de jaarcongressen Deltavisie en EemsDeltavisie.

Door de partnerstructuur van het Petrochem platform worden complementaire marktpartijen bijeengebracht.

De journalistieke aanpak en de samenstelling van het platform waarborgt de objectiviteit en zorgt voor een verregaande integratie in de doelgroep. Het platform vertegenwoordigt haar partners, leden, experts, deelnemers en bezoekers niet, maar brengt ze op een inhoudelijke en inspirerende manier bij elkaar.

petrochem_platform_logo

Kijk voor meer informatie op www.petrochem.nl

iMaintain platform

Het iMaintain platform brengt tal van beslissers en experts bij elkaar rond de thema’s onderhoud en asset management. Het platform belicht journalistiek en onafhankelijk nieuws, trends en innovaties. Actuele onderwerpen worden uitgediept en het uitgebreide netwerk dient voor kennisdeling en inspiratie.

Dat gebeurt via verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden. Via het vakblad iMaintain (tien edities per jaar), de website iMaintain.info (dagelijkse updates, met verschillende ronde tafels per jaar, diverse bijeenkomsten en met jaarcongressen bereikt het platform haar doelgroep. Door de partnerstructuur van het iMaintain platform worden complementaire marktpartijen bijeengebracht.

De journalistieke aanpak en de samenstelling van het platform waarborgt de objectiviteit en zorgt voor een verregaande integratie in de doelgroep. Het platform vertegenwoordigt haar partners, leden, experts, deelnemers en bezoekers niet, maar brengt ze op een inhoudelijke en inspirerende manier bij elkaar.

imaintain_platform_logo

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op www.imaintain.info

Het Nieuwe Produceren platform

Het Nieuwe Produceren is een nieuw platform waarin industriële vooruitgang centraal staat. Het platform geeft informatie over ontwikkelingen en innovaties die de industrie duurzamer, slimmer en veiliger maken. Het platform wil de industrie bewuster maken van de mogelijkheden. Dat gebeurt via verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden. Via het e-magazine Het Nieuwe Produceren, de website www.hetnieuweproduceren.nu, de nieuwsbrief en met diverse bijeenkomsten en congressen bereikt het platform haar doelgroep.

Het Nieuwe Produceren vormt een informatie- en inspiratienetwerk tussen bedrijven, overheden, onderzoeks- en kennisorganisaties, brancheverenigingen en opleidingsinstituten.

Wij willen een knooppunt zijn voor informatie over nieuwe ontwikkelingen en we willen onze lezers en toehoorders informeren over nieuwe ontwikkelingen en inspireren om ook aan de slag te gaan met industriële vooruitgang, verduurzaming, veiligheid en circulaire processen.

Het Nieuwe Produceren

 

 

 

Kijk voor meer informatie op www.hetnieuweproduceren.nu

Utilities platform

Het Utilities platform brengt experts, gebruikers en leveranciers van producten en diensten bijeen om bij te dragen aan transparante informatievoorziening voor de energiegrootverbruikers. Het belicht op een journalistieke en onafhankelijke manier innovaties, behandelt actuele onderwerpen en inspireert.

Het platform informeert haar netwerk via het vakblad Utilities (acht keer per jaar), de website Utilities.nl (dagelijks updates), Masters of Industry-bijeenkomsten (drie per jaar) en via diverse congressen (Utilities Congres, Watervisie Congres, Deltavisie, EemsDeltavisie en Het Nieuwe Produceren).

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op www.utilities.nl

Watervisie platform

Het Watervisie platform brengt experts en beslissers bij elkaar voor een transparante informatievoorziening rond industriewater. Het platform belicht op een journalistieke en onafhankelijke manier innovaties en behandelt actuele onderwerpen.

Het platform informeert haar netwerk via het vakblad Utilities met drie ‘Watervisie’ inside magazines per jaar, met de website Watervisie.com en met twee sessies Masters of Industry. Kern van het platform is het jaarcongres Watervisie in februari ieder jaar.

De partnerstructuur van het Watervisieplatform bestaat uit complementaire marktpartijen. De journalistieke aanpak samenstelling waarborgt de objectiviteit van het platform en zorgt voor een verregaande integratie in de doelgroep.

logo_watervisie_platform

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op www.watervisie.com

Partner of lid worden

U kunt als bedrijf partner of lid worden van een platform. Kijk op de desbetreffende websites van de platforms wat dat voor u kan inhouden.

Ook kunt u overall lid of partner worden, waarbij u aansluit bij alle onderliggende Industrielinqs platforms. Neem voor meer informatie contact op met commercieel manager Janet Robben – janet@industrielinqs.nl of 020 3122 085.