HomeArchiefPME verkoopt beleggingen in fossiele olie en gas

PME verkoopt beleggingen in fossiele olie en gas

Pensioenfonds PME neemt stelling in de klimaatdiscussie en verkocht alle beleggingen in de fossiele olie- en gaswinning en -distributie. Het pensioenfonds wil meer beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag.

PME vindt de roep om aanpak van klimaatverandering evident. De deelnemers, gepensioneerden en werkgevers van PME zien volgens onderzoek het belang in van een aangescherpt klimaatbeleid. Het IPCC spreekt duidelijke taal die het pensioenfonds niet wil negeren. Steeds meer landen en bedrijven stellen ambitieuze doelen op klimaatgebied. Rechters interpreteren verdragen, wetten en overeenkomsten strikt. Rechterlijke uitspraken in de Urgenda- en Shell-zaak laten zien dat internationale klimaatafspraken niet vrijblijvend zijn. De rechters vinden dat bedrijven deze afspraken in woord én in daad moeten uitvoeren.

Netbeheer en energieopslag

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME: ‘Alles wijst dezelfde kant op. Wereldwijd moet en gaat de CO2-uitstoot de komende tien jaar drastisch naar beneden. De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen. Daarom beleggen we meer in sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag.’

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer: ‘Door ons klimaatbeleid binnen onze beleggingen was het aandeel van fossiele olie- en gasbedrijven al flink gekrompen. Door dialoog en uitsluiting viel een aantal individuele bedrijven af. Nu nemen we volledig afscheid van onze belangen in fossiele olie- en gasbedrijven.’

Nu focus op verbruikers

PME zet het engagementprogramma op klimaatverandering voort. Maar het programma krijgt een andere invulling. PME richt zich in het vervolg op grote verbruikers van fossiele energie. Die hebben handelingsperspectief en van hen wordt verwacht dat zij de bakens verzetten richting een schoon energiesysteem.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl