HomeArchiefPort of Antwerp zet in op methanol uit CO2

Port of Antwerp zet in op methanol uit CO2

Port of Antwerp brengt verschillende spelers uit het havengebied samen voor de duurzame productie van methanol, een belangrijke grondstof in de haven. Het plan is om CO2 af te vangen en met groene waterstof om te zetten in methanol. Het project mikt op vier- tot achtduizend ton per jaar.

Methanol is een belangrijke, multi-inzetbare grondstof voor de chemie. Op jaarbasis verbruikt de haven van Antwerpen zo’n 300.000 ton voor chemische processen en brandstofproductie. ‘Concreet zullen we methanol produceren uit opgevangen CO2 en duurzaam opgewekte waterstof’, licht Didier Van Osselaer toe. Hij is de verantwoordelijke projectmanager bij Port of Antwerp. ‘De CO2 wordt gecombineerd met waterstof die op basis van groene energie wordt opgewekt met behulp van een nieuwe elektrolyse-installatie.’

Afname methanol

Om dit te realiseren brengt Port of Antwerp verschillende partijen bij elkaar. Indaver heeft ervaring al met het afvangen van CO2. Oiltanking geeft advies rond de logistieke aspecten van methanolproductie en -opslag. Engie brengt haar kennis van de elektriciteitsmarkt in. Helm-Proman is betrokken met het perspectief op de afname van de grondstof en de Vlaamse Milieuholding neemt een deel van de financiering voor haar rekening. Daarnaast verbinden meerdere kennisinstellingen zich aan het project.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl