HomeProjectenPort of Amsterdam zet groot in op import waterstof – nieuwe stap H2A platform
Ondertekening MoU haven amsterdam

Port of Amsterdam zet groot in op import waterstof – nieuwe stap H2A platform

Tankopslagbedrijf Evos, Hydrogenious en Port of Amsterdam hebben een Memorandum of Understanding ondertekend, waarin zij aangeven om gezamenlijk grootschalige import- en opslagvoorzieningen voor waterstof op te zetten in de Amsterdamse haven. De voorzieningen zullen bestaan uit een grootschalige dehydrogeneringsfabriek voor LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier) met een capaciteit van zo’n 100-500 ton waterstof per dag en bijbehorende infrastructuur.

Alle drie de partijen zijn medeoprichters van het H2A-platform, een platform dat zich richt op de ontwikkeling van de hele toeleveringsketen voor de import van groene waterstof via de haven van Amsterdam. De realisatie van een LOHC-importfaciliteit en een fabriek voor de grootschalige afgifte van waterstof vormt een belangrijke aanvulling op andere geplande waterstofactiviteiten in de haven. Daartoe behoren de ontwikkeling van de regionale en landelijk waterstofbackbone en diverse geplande projecten voor de productie van waterstof in het Noordzeekanaalgebied. In de volgende fase worden de vereisten op ruimtelijk, infrastructureel en financieel gebied verder onderzocht om de terminal tegen 2028 operationeel te hebben. Het streven is om 1 miljoen ton LOHC per jaar te importeren.

LOHC-technologie

Na een haalbaarheidsonderzoek naar verschillende dragers van vloeibare waterstof zetten Evos, Hydrogenious en Port of Amsterdam nu de volgende stap om de unieke LOHC-technologie van Hydrogenious in de praktijk te brengen. Deze studie liet zien dat de LOHC-technologie een kansrijke oplossing is voor de haven van Amsterdam, omdat LOHC kan worden ingepast in de bestaande infrastructuur. De terminals van Evos Amsterdam hebben kleine aanpassingen nodig voor de opslag en distributie van LOHC.

Hergebruik

De waterstofdrager die door Hydrogenious wordt gebruikt, benzyltoluene (LOHC-BT), wordt al veel toegepast in de industrie als middel voor warmteoverdracht. Het heeft ook de ideale eigenschappen voor een veilige afhandeling in havens, omdat het een brandvertragende en niet-explosieve drager is met een hoge energiedichtheid. Er kan net zo mee worden omgegaan als met fossiele vloeibare brandstof binnen de bestaande infrastructuur. Na het dehydrogeneringsproces kan de drager vele honderden keren worden hergebruikt voor het binden van waterstof.

Dit project is daarom een belangrijke stap in de ontwikkeling van pan-Europese waardeketens voor waterstof die verbonden zijn met de haven van Amsterdam.

Knooppunt

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Door de ligging van de haven van Amsterdam en de bedrijven die hier en in het grotere Noordzeekanaalgebied actief zijn, is onze haven bij uitstek geschikt voor een dergelijke faciliteiten. Dankzij onze verbinding met de luchthaven Schiphol en de aanwezigheid van grote industriële clusters biedt deze regio ook een aanzienlijk potentieel voor afname. Bovendien werken wij samen met duisport om de distributie van waterstof naar het Duitse en Europese achterland te vergemakkelijken, waardoor het afnamepotentieel nog groter wordt. Wij zijn verheugd over deze nieuwe, belangrijke stap, die de positie van de Amsterdamse haven als knooppunt voor waterstof zal versterken, voor zowel invoer, opslag, overslag als distributie naar het bredere achterland.’

Achterland

Daniel Teichmann, oprichter en CEO van Hydrogenious: ‘Om de ambitieuze plannen van Europa om al in 2030 10 miljoen ton waterstof te importeren te realiseren, moeten we gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Daarom richt het H2A-consortium zich op LOHC-technologie die gebruikt kan maken van bestaande infrastructuur en de potentiële risico’s van de behandeling van moleculaire waterstof of derivaten aanzienlijk vermindert. Voor een haven- en industriegebied als Port of Amsterdam, dat zeer dicht bij de stad ligt, is dit van het grootste belang. De opbouw van op LOHC gebaseerde waardeketens zal ook het vervoer van waterstof naar het “achterland” en naar Duitsland vergemakkelijken. Naast de ontwikkeling van importprojecten zal H2A ook ondersteuning bieden aan technologiebedrijven en projectontwikkelaars.’

Logistieke infrastructuur

Ramon Ernst, algemeen directeur Evos Amsterdam: ‘We zijn zeer enthousiast over deze volgende stap. Wij hebben de bouw van het H2A-platform van meet af aan ondersteund en hebben samen met onze partners toegewerkt naar de invoer van groene waterstof via de haven van Amsterdam. Wij hebben veel vertrouwen in de LOHC-technologie omdat deze intrinsiek veilig is en uitstekend past in de bestaande logistieke infrastructuur van de haven. We beschikken over twee grote tankterminals die uitermate geschikt zijn voor de opslag en overslag van LOHC. We zijn verheugd om samen te werken met twee uitzonderlijk sterke partners en kijken uit naar een concrete volgende stap.’

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl