HomeArchiefStart productie biogas op Chemelot gepland voor 2022

Start productie biogas op Chemelot gepland voor 2022

Nu alle vergunningen rond zijn, is het de planning dat de bouw van een  grootschalige biogasinstallatie op Chemelot begin 2020 aanvangt. Zitta Biogas kan dan eind 2021 of begin 2022 de installatie opstarten. Inmiddels is het bedrijf begonnen met het intekenen van de benodigde mest.

De installatie gaat zevenhonderdduizend ton mest per jaar verwerken. Daarvan maakt Zitta Biogas Chemelot ongeveer zestig miljoen kubieke meter biogas, met daarnaast nog gedroogde mestkorrels en zuiver water. Het bedrijf werkt met langjarige overeenkomsten. Daardoor is de leverancier gegarandeerd van een continue afname van zijn mest, jaarrond, tegen een vast tarief.

OCI Nitrogen wordt afnemer van het biogas voor de productie van ammoniak en kunstmest. En levert restwarmte die nodig is om de biogasinstallatie efficiënter te laten draaien. Zitta Biogas gebruikt de restwarmte voor het op temperatuur houden van de vergisters en voor het drogen van het digestaat tot organische mestkorrels. Dit verbetert de efficiency van de installatie aanzienlijk ten opzichte van conventionele biogasinstallaties.

Twaalf vergisters

De vergisting vindt plaats in twaalf vergisters met een totaalvolume van 84.000 kubieke meter. Omdat reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels, worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo wordt er 4,5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof geëxporteerd naar landen die om fosfaat verlegen zitten. Ook wordt ongeveer twee miljoen kilo stikstof afgevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

Zitta Biogas Chemelot is opgericht door Re-N technology. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van biogasinstallaties. Het exploiteert in Sterksel al een biogasinstallatie en zal verantwoordelijk zijn voor zowel de ontwikkeling en de realisatie als de exploitatie van de biogasinstallatie op Chemelot in Geleen.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl