HomeArchiefProef met extra zuiveringsstap tegen medicijnresten

Proef met extra zuiveringsstap tegen medicijnresten

Waternet start in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op de rioolwaterzuivering (RWZI) Horstermeer met een proef om medicijnresten uit het afvalwater te halen. De proef bestaat uit het testen van een nieuwe techniek (O3-STEP filter) om microverontreinigingen zoals medicijnresten uit het water te halen. 

Waternet vindt steeds meer medicijnresten in zijn rioolwater. Het gaat om de werkzame stoffen  in geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld in diclofenac, betablokkers en antibiotica. Die stoffen komen via urine en ontlasting in het riool en vervolgens in het oppervlaktewater. Oppervlaktewater is een bron voor de bereiding van drinkwater. Met de pilot wil het waterschap een techniek testen om deze stoffen bij de rioolwaterzuivering te verwijderen zodat deze niet meer in oppervlaktewater terecht komen.

Combinatie

Het O3-STEP filter is een extra stap in de rioolwaterzuivering waarbij Waternet bestaande technieken combineert. Het gaat dan om de combinatie van toepassing van ozonbehandeling (O3) en een  granulair actiefkoolfiltratie (1-STEP-filter). De ozon breekt de medicijnresten af of zet deze stoffen om naar stoffen die makkelijker biologisch afbreekbaar zijn.  En het koolfilter absorbeert de medicijnresten in de afgebroken vorm beter dan zonder ozon. Het is deze combinatie van twee technieken die veelbelovend lijkt.

Waternet kiest voor de RWZI Horstermeer als proeflocatie omdat de waterbeheerder daar al een granulair actief koolfilter toepast. Bovendien draaien op die locatie al proefinstallaties. De investeringen voor een ‘full-scale’  installatie is daardoor minder groot. Het bestuur van het waterschap trekt een kleine twee miljoen euro voor de proef uit.

Een aantal partners voert het onderzoek gezamenlijk uit: Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Witteveen+Bos, Nijhuis Industries, Cabot en TU Delft.  Het onderzoek maakt deel uit van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater’ van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Water (I&W).

Planning

Nadat de installatie is gebouwd start Waternet na de zomer met de proef. Die duurt ongeveer een jaar. Als de proef positief uitvalt dan willen de partijen eind 2022 op de RWZI Horstermeer een ‘full-scale’ installatie voor de verwijdering van microverontreinigingen realiseren. Als ook die proef slaagt, kijkt Waternet of ze deze techniek ook op andere RWZI’s kan toepassen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl